Larmnummer 112

112 - Nödnummer

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa.


 

11414 - Polisen

För icke akuta ärenden. Exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott till polisen.


 

1177 - Sjukvårdsrådgivning

Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.


 

11313 - Olyckor och kriser

Till 11313 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller en brand.


 

020-91 11 11 - M Väghjälp

Om oturen är framme behöver du bara ringa M Sveriges Larmcentral 020-91 11 11. Gäller endast dig som är medlem och har tecknat Väghjälp.