M Sveriges vägombud kontrollerade kvaliteten på vägnätet i Sverige 2021. De noterade farliga vägmiljöer och föreslog åtgärder till förbättringar direkt till ansvariga på Trafikverket och kommunernas gatukontor. På sverigekartan nedan kan du se resultatet av deras arbete maj-september 2021.

Vägkvalitet över Sverige 2021