M Sveriges vägombud har mätt vägkvaliteten på tusentals mil av det svenska vägnätet. Här har vi samlat de senaste årets kartor och vägkvalitetsrapporter.

Det här gör M Sveriges vägombud

M Sveriges vägombud är förtroendevalda från lokalklubbar och avdelningar från hela Sverige. De gör insatser för trafiksäkerhet genom att bland annat göra lokala trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer runt om i landet. De träffar också många medtrafikanter utmed vägarna och deltar i evenemang kring trafiksäkerhet.

Fram till 2021 inventerade vägombuden landets rastplatser och kontrollerade vägkvaliteten vilket är grunden för M Sveriges vägkvalitetsrapporter. I samband med den årliga inventeringen av landets rastplatser utsågs alla länens bästa rastplatser.

På uppdrag av Trafikverket har M Sverige undersökt landets grusvägar. Efter 500 kontrollerade mil ställer vi oss frågan: Är Sveriges grusvägar säkra?

Sverige är unikt på så sätt att en stor del av våra statliga vägar är grusvägar, i synnerhet i Norrland. M Sverige blev tillfrågade av Trafikverket att under 2019 undersöka landets grusvägar i kvalitetssyfte.

Arbetet utfördes av M Sveriges vägombud och mätningarna gjordes med hjälp av programvaran Roadroid – en svensk mobilapplikation som mäter ojämnheter i vägar.

– Förra året fick vi i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt som gick ut på att mäta kvaliteten på statliga grusvägar i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, berättar Sofia Paulsson, nationell organisationsombudsman på M Sverige. Syftet var att undersöka om den här metoden är tillräckligt kvalitetssäker för att användas som metod att mäta vägkvaliteten på.

Stig-Björn ”Sudden” Sundell är vägombud i Jämtland. ”Jag skulle helst vilja köra grusväg direkt när vi får bilarna på vårkanten"

Stig-Björn ”Sudden” Sundell är vägombud i Jämtland. ”Jag skulle helst vilja köra grusväg direkt när vi får bilarna på vårkanten"

Totalt handlar det om cirka 500 mil grusväg som har mätts och dokumenterats, ett arbete som pågick under augusti och september 2019. I år har man låtit undersöka vägarna igen för att jämföra mot mätningarna gjorda för strax över ett år sedan. Stig-Björn ”Sudden” Sundell är vägombud åt M Sverige i Jämtland och är en av förarna som har deltagit i utförandet av kvalitetsundersökningen.

– Vi fick listor på vilka vägar som vi hade kört i fjol och som hade bearbetats, förklarar han. Man har inte valt ut några vägar i förväg, utan det handlar om grusvägsskörning för att få in filmbilder på det hela. Normalt tar man bara foton eller enbart data.

Vägkvalitet och trafiksäkerhet 

Mätningarna som M Sverige gör med hjälp av Roadroid är ett mycket mer kostnadseffektivt tillvägagångssätt jämfört med Trafikverkets egna mätningsmetoder.

– De har väldigt avancerade mätbilar som är utrustade med laser, en metod som är mycket kostsam, säger Sofia. Den tekniken prioriterar man framför allt på europavägar och riksvägar. Huvudsyftet med det vi gör är att få en snabb bild av hur det ser ut och snabbt kunna få en uppfattning av kvaliteten på vägarna runtom i landet.

En av M Sveriges viktigaste frågor handlar om trafiksäkerhet och vi vet att kvaliteten på vägen står i relation till antalet olyckor. 

Kostnadseffektiva mätningar

Resultatet av mätningarna kan vara en väg till att införa en kvalitetssäker och kostnadseffektiv mätmetod, som ger förbättringar i vägnätet. Metoden och undersökningen utvärderas för att möjligen kunna användas parallellt med Trafikverkets egna mätmetoder.

Stig-Björn är med sin erfarenhet som vägombud för M Sverige väl insatt i hur kvaliteten är på vägnätet i Jämtlands län. Han är mån om att resultaten från mätningarna leder till förbättringar.

Roadroid är ett svenskt företag som tillhandahåller ett system för att mäta vägkvalitet med smarttelefoner.

Roadroid är ett svenskt företag som tillhandahåller ett system för att mäta vägkvalitet med smarttelefoner.

– Våra grusvägar är generellt i dåligt skick, förklarar han. Det beror på att de underhålls mindre och efter regn blir grusvägarna alltid demolerade, de blir gropiga. Den här sommaren har under vissa perioder ställt till det oerhört för vägarna. Juli var en fruktansvärd månad då det kom mycket regn, vilket har förstört vägarna.

Därför anser Stig-Björn att vägkvalitets-undersökningen är nödvändig. Materialet som samlas in sammanställs i en rapport som lämnas till Trafikverket. Förhoppningsvis ska detta leda till att det utförs åtgärder där det behövs. Han har emellertid synpunkter på när vägundersökningen bör ske.

– Jag skulle helst vilja köra grusväg direkt när vi får bilarna på vårkanten, då är vägarna i betydligt sämre skick. För vår del här uppe är vägarna sämre på vårkanten när snön ger sig i väg och tjälskotten börjar komma. Och här i Jämtland har det varit oerhört mycket tjafs om våra grusvägar här i sommar.

Till nytta för alla trafikanter

Vägombuden brinner för trafiksäkerhet och ser gärna att de mätningar som utförs är något som Trafikverket använder sig av när man till exempel prioriterar i underhåll.

Att lägga den här typen av undersökningar på M Sverige och vägombudsverksamheten är särskilt passande, anser Sofia.

– Vägombuden använder metoden för sjunde året i rad och M Sverige har sammanställt sex vägkvalitetsrapporter som visar statusen på Sveriges europa-, riks- och länsvägar. Stig-Björn och de andra vägombuden kan mycket om vägkvalitet och är väldigt måna om att det vi gör i trafiksäkerhetens tjänst ska vara till nytta för alla trafikanter.

Så görs mätningarna

Roadroid är ett svenskt företag som tillhandahåller ett system för att mäta vägkvalitet med smarttelefoner. Tekniken baseras på den vibrationssensor som finns inbyggd i en smarttelefon. Den används för att mäta ojämnheter i vägen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Systemet läser av vibrationssensorn 200 gånger per sekund och registrerar GPS-koordinater varje sekund.

M Sveriges vägombud kontrollerade kvaliteten på vägnätet i Sverige 2021. De noterade farliga vägmiljöer och föreslog åtgärder till förbättringar direkt till ansvariga på Trafikverket och kommunernas gatukontor. På sverigekartan nedan kan du se resultatet av deras arbete maj-september 2021.

Vägkvalitet över Sverige 2021

15 maj till 15 oktober 2020 undersökte M Sveriges vägombud kvaliteten på vägnätet i Sverige. Vägombuden noterade farliga vägmiljöer och föreslog åtgärder till förbättringar direkt till de ansvariga på Trafikverket och kommunernas gatukontor.

Med verktyget Roadroid mättes vägytans ojämnhet. Vägar markerade med rött eller svart i kartan har bristfällig vägkvalitet och kan upplevas som ojämn och obehaglig att färdas på. Efter avslutad vägombudssäsong sammanställdes en rapport om vägkvaliteten i Sverige.

Vägkvalitet över Sverige 2020

16 maj till 26 september 2019 undersöker M Sveriges vägombud vägnätet i Sverige. Vägombuden noterar farliga vägmiljöer och föreslår åtgärder till förbättringar direkt till de ansvariga på Trafikverket och kommunernas gatukontor.

Med verktyget Roadroid mäts vägytans ojämnhet. Vägar markerade med rött eller svart i kartan har bristfällig vägkvalitet och kan upplevas som ojämn och obehaglig att färdas på.

Vägkvalitet över Sverige 2019

Läs M Sveriges vägkvalitetsrapport 2020 (pdf)
Rapporten bygger på vägkvalitetsundersökningen som genomfördes under 2019

1 juni till 28 september 2018 undersökte Motormännens vägombud vägnätet. Vägombuden noterar farliga vägmiljöer och föreslår åtgärder till förbättringar direkt till de ansvariga på Trafikverket och kommunernas gatukontor.

Med verktyget Roadroid kan vägytans ojämnhet mätas. Vägar markerade med rött eller svart i kartan är en bristfällig vägkvalitet och kan upplevas som ojämn och obehaglig att färdas på.

Läs Motormännens vägkvalitetsrapport 2018 (pdf)
Rapporten bygger på vägkvalitetsundersökningen som genomfördes under 2017)

 

Motormännens vägombud har undersökt vägnätet under tiden 12 maj till 22 september 2017. Vägombuden noterar farliga vägmiljöer och föreslår åtgärder till förbättringar direkt till de ansvariga på Trafikverket och kommunernas gatukontor.

Med verktyget Roadroid kan vägytans ojämnhet mätas. Vägar markerade med rött eller svart i kartan är en bristfällig vägkvalitet och upplevs som ojämn och obehaglig att färdas på.

Läs hela rapporten med statistik län för län i pdf-en nedan.

Läs Motormännens vägkvalitetsrapport 2018 (pdf)
Rapporten bygger på vägkvalitetsundersökningen som genomfördes under 2017