Du som inte är medlem i M Sverige får ett års medlemskap på köpet när du tecknar M Ung med Paydrive. Du som redan är medlem får i stället 10 procents rabatt på din premie.

M Ung med Paydrive är en ny typ av bilförsäkring där premien baseras på hur du kör och hur mycket du kör. Försäkringen kan tecknas av dig som är mellan 18 och 39 år och ger dig betydligt lägre premie än en traditionell bilförsäkring.

Så här fungerar det:

  1. Teckna din bilförsäkring på paydrive.se/m/
  2. En bilbox skickas hem till dig som mäter hur och hur mycket du kör. Detta ligger till grund för din försäkringspremie.
  3. Koppla in bilboxen i bilen och aktivera den med Telia Senseappen.
  4. De första tre månaderna är inkörningsperiod. Vi låser då din månadspremie till körstil ”Lugn” och dina angivna mil. Lär känna Paydrive i lugn och ro.
  5. Efter tre månader betalar du för din faktiska körstil och milen du kört.
  6. Följ din körning i Telia Sense-appen och se hur dina körvanor påverkar premien.