Idag, den 3 april 2019, samlades Motormännens kongressledamöter till en extrakongress för att ta beslut om ett nytt namn för organisationen.

Extrakongress 2019

På bordet fanns förbundsstyrelsens förslag till nytt organisationsnamn.

Extrakongressen beslutade att organisationens byter namn till: Riksförbundet M Sverige.

Lanseringen av det nya namnet sker under juni månad.

Ordförande Ulf Blomgren