Samtidigt som bilen är nödvändig i vardagspusslet för många familjer så finns det en del saker att tänka på för att minska de egna utsläppen.

M Sverige rekommenderar bilförare att:

  • Använda sin bil med förstånd och respekt eftersom vi alla är ansvariga för att skapa en bättre miljö
  • Inte använda bilen mer än nödvändigt
  • Planera sin körning
  • Vid möjlighet samåka
  • Använda miljöanpassade bilvårdsprodukter
  • Köra effektivt och bränslesnålt genom eco-driving

Vi välkomnar åtgärder som underlättar för att fler ska kunna välja bilar med förnybara drivmedel. Samtidigt kommer de fossildrivna bilarna att finnas kvar i många år framöver. Vad kan den vanliga bilisten göra för att minska sina utsläpp? Ganska så mycket.

För att hinna med en vardag fylld av arbete, studier, barn och aktiviteter räcker inte alltid cykeln eller kollektivtrafiken till. Bilen är ofta avgörande för att klara vardagen. Men samtidigt som bilen har stora transportfördelar förorsakar den också samhället kostnader i form av olyckor och miljöpåverkan. De fler än 1 miljard bilar som körs dagligen i världen har en negativ effekt på klimatet. I Sverige finns 4,5 miljoner personbilar och dessa står för nästan 20 procent av utsläppen i landet. Det är inte hållbart. Därför ställer sig M Sverige bakom det av regeringen uppsatta målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

I förslaget till hur en fossiloberoende fordonsflotta kan uppnås fokuseras på utveckling av alternativa bränslen, effektiva motorer, el- och laddhybridfordon samt på infrastrukturutveckling i form av bland annat förbättrad kollektivtrafik, bilpooler, samåkning och val av rätt bil. Vi i M Sverige, som ser alla transportslag som komplement till varandra, välkomnar utvecklingen.

Med statliga subventioner kommer de föreslagna åtgärderna utan tvekan att få ner koldioxidutsläppen.

Men vi är inte riktigt där ännu. Långt ifrån alla har i dagsläget möjlighet att köpa en miljö- eller supermiljöbil. Därför vill vi i M Sverige under tiden fokusera på de alternativ vi har – det vill säga på våra befintliga bilar. Vad kan vi göra för att minska klimatpåverkan från dem?

Faktum är att vi kan göra ganska mycket för att minska utsläppen från våra fossilberoende bilar. Vid sidan av bilmodell och motor påverkas koldioxidutsläppen av faktorer som däck, däcktryck, tillåten och faktisk hastighet, trafikledning och trafikflödesplanering. Vi i M Sverige informerar och utbildar våra medlemmar och allmänheten om hur körsätt, så kallad eco-driving, och andra åtgärder väsentligt kan minska bränsleförbrukningen och därmed bilens miljöpåverkan.