Vårt klubbområde består av Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Du som är eller vill bli medlem i Motor Camping hälsas välkommen till vår verksamhet.

Rösta till kongressen senast 31 december 2019

Du kan påverka M Sveriges framtid!

Nu är det dags att välja ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress.

Här kan du rösta (du behöver ditt medlemsnummer)

Aktiviteter

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 4 maj

Rättvik, Höstmarknadsträff

4-6 oktober
Marknaden pågår fredag, lördag, söndag. Vi bor vid IK-Jarlstugan. Årets sista träff. Välkomstfika på fredag och gemensam ”knytis” på lördagskvällen i klubbstugan. Anmälan senast 2019-09-13 till Elsy Andersson och Karl-Erik Persson på elsy46@icloud.com

Klubbens verksamhet ska främst syfta till:

  • att ta tillvara campingfamiljens konsumentintressen mot myndigheter och organisationer
  • att vidareutveckla medlemmarnas kunskap om teknik, miljö och trafiksäkerhet
  • att främja nyrekrytering av nya medlemmar

Du som inte är "medlem" i Camping och vill ha aktuell information meddela detta till M Service på service@msverige.se eller 020-21 11 11, så registreras du och får direkt information från Camping, utan kostnad.

Kontaktuppgifter Klubb Motorcamping Mitt

E-post: camping.mitt@msverige.se
Klubbens postgiro: 697601-3

Förfrågan och anmälan till träffarna kan göras till:

Karl-Erik Persson
Tel: 070-567 04 02, 070-691 77 50
E-post: elsy46@icloud.com

Mats Edlund
Tel: 023-24 244, 070-607 32 39
E-post: mats.edlund.falun@telia.com

Ordförande

Mats Edlund

Seminariegatan 9
791 36 Falun
Tel: 023-242 44, 070-607 32 39
E-post: mats.edlund.falun@telia.com

Vice Ordförande

Karl-Erik Persson

Lindesnäsgatan 2
784 43 Borlänge
Tfn 070-691 77 50
E-post: elsy46@icloud.com

Kassör

Lennart Kjellin

Rådmansvägen 1
791 66 Falun
Tfn: 023-238 52, 073-801 81 69

Sekreterare

Elsy Andersson

Lindesnäsgatan 2
784 43 Borlänge
Tfn: 070-567 04 02
E-post: elsy46@icloud.com