M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Rösta till kongressen senast 31 december 2019

Du kan påverka M Sveriges framtid!

Nu är det dags att välja ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress.

Här kan du rösta (du behöver ditt medlemsnummer)

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

Vi kommer bl a att delta i veteranbilsträffen i Olofsfors, lördag 15 juni från kl 10.00 samt 22 juli på Motorveckan i Lycksele, på torget i centrala Lycksele. Vid vackert väder är vi med på Veteranbilträffarna på Gamlia i Umeå, onsdagkvällar under juli-augusti. Välkomna!

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Kjell Jonsson.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Umeå är Kjell Jonsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Studiebesök på Umeå flygplats

Den 28 november klockan 13.00 blir det ett intressant studiebesök på Umeå flygplats. Anmälan sker till Roger Strömqvist tel. 070-2169148 senast 22 november. Antalet platser är begränsat.


Årsmöte

Årsmötet 26 februari lockade ca 35 medlemmar. I samband med årsmötet informerade en representant från föreningen "Vän i Umeå" om ett projekt under uppbyggnad där de söker handledare till ungdomar som ska börja övningsköra.

Internationellt körkort

Kontakta:

Håkan Lundin

Tallparksvägen 17 B

903 54 Umeå

Tel: 076-803 57 19

OBS! Swish eller kontant betalning.
Tag med ett nytaget foto för det internationella körkortet.
OBS! Ring och boka tid innan besök!

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Kontaktuppgifter Klubb Umeå

Klubbens e-post: klubb.umea@msverige.se

Ordförande

Christer Nyberg

Laxgränd 13
904 34 UMEÅ
Tfn: 070-349 91 96

Vice Ordförande

Ulf Björnstig

Tfn: 090-12 08 34, 070-555 19 52

Sekreterare

Pär Ericson

Tfn: 070-254 57 64

Kassör

Kjell Jonsson

Tfn: 0935-401 19, 070-557 01 07

Ledamöter

Roger Strömqvist

Tfn: 070-216 91 48

Roger Skärfstad

Tfn: 070-602 92 45

Olle Sherdin

Tfn: 090-508 02, 070-175 29 46

Håkan Lundin

Tfn: 076-803 57 19, 070-549 80 91

Hans-Gunnar Lindgren

Tel: 090-13 00 33, 070-690 12 44

Vägombud

Kjell Jonsson

Tfn: 0935-401 19, 070-557 01 07

Biträdande vägombud

Christer Nyberg

Tfn: 070-349 91 96

Har du synpunkter och frågeställningar beträffande klubbens verksamhet i länet hör av dig till Christer Nyberg ordförande i Umeå Lokalklubb, telefon 070-349 91 96.