M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

Vi kommer bl a att delta i veteranbilsträffen i Olofsfors, lördag 15 juni från kl 10.00 samt 22 juli på Motorveckan i Lycksele, på torget i centrala Lycksele. Vid vackert väder är vi med på Veteranbilträffarna på Gamlia i Umeå, onsdagkvällar under juli-augusti. Välkomna!

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Kjell Jonsson.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Umeå är Kjell Jonsson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Studiebesök

Maj

Tisdag 21 maj kl 19.00. Studiebesök hos Kvarndammens bil, Källarvägen 1, Umeå.

Kvdbil.se är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar på nätet. Vi får en inblick i hur en bilauktion fungerar.

Anmälan till Christer 070-349 91 96 eller Kjell 070-557 01 07. Begränsat antal deltagare.

Juni

Tisdag 11 juni klockan 19.00. Besök hos P-O Åberg, Sörfors 531, Umeå. Vi grillar och beskådar hans udda fordon och övrig samling. Anmälan till Christer 070-349 91 96 eller Kjell 070-557 01 07. Begränsat antal deltagare.

Lördag 15 juni från kl 10.00. deltar vi med vägombudsbilen på Motorträffen. Olofsfors Bruk 2019.
www.facebook.com/olofsforsmotor.

Juli

Motorveckan i Lycksele, på torget i centrala Lycksele, Vecka 30. Träffa oss måndag 22/7

Juli-Augusti

Träffa oss med vägombudsbilen på Veteranbilträffarna på Gamlia i Umeå, onsdagkvällar under juli-augusti. Vi kommer att vara där ett antal kvällar vid vackert väder.

Årsmöte

Årsmötet 26 februari lockade ca 35 medlemmar. I samband med årsmötet informerade en representant från föreningen "Vän i Umeå" om ett projekt under uppbyggnad där de söker handledare till ungdomar som ska börja övningsköra.

Internationellt körkort

Kontakta:

Håkan Lundin

Tallparksvägen 17 B

903 54 Umeå

Tel: 076-803 57 19

OBS! Swish eller kontant betalning.
Tag med ett nytaget foto för det internationella körkortet.
OBS! Ring och boka tid innan besök!

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Du kan nominera fram till 31 augusti.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Kontaktuppgifter Klubb Umeå

Klubbens e-post: klubb.umea@motormannen.se

Ordförande

Christer Nyberg

Laxgränd 13
904 34 UMEÅ
Tfn: 070-349 91 96

Vice Ordförande

Ulf Björnstig

Tfn: 090-12 08 34, 070-555 19 52

Sekreterare

Pär Ericson

Tfn: 070-254 57 64

Kassör

Kjell Jonsson

Tfn: 0935-401 19, 070-557 01 07

Ledamöter

Roger Strömqvist

Tfn: 070-216 91 48

Roger Skärfstad

Tfn: 070-602 92 45

Olle Sherdin

Tfn: 090-508 02, 070-175 29 46

Håkan Lundin

Tfn: 076-803 57 19, 070-549 80 91

Hans-Gunnar Lindgren

Tel: 090-13 00 33, 070-690 12 44

Vägombud

Kjell Jonsson

Tfn: 0935-401 19, 070-557 01 07

Biträdande vägombud

Christer Nyberg

Tfn: 070-349 91 96

Har du synpunkter och frågeställningar beträffande klubbens verksamhet i länet hör av dig till Christer Nyberg ordförande i Umeå Lokalklubb, telefon 070-349 91 96.