M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Aktiviteter

2019 års vägombudsäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Jan Björklund.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Stockholm är Jan Björklund. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Lokalklubb Stockholm funktionär på Vätternrundan

För 24:e gången deltog representanter från M Sveriges lokalklubbar som funktionärer på Vätternrundan. En av de viktigaste uppgifterna för M Sverige är att med hjälp av vägombudsbilarana och inhyrda bilar erbjuda de som av någon anledning hamnar på sjukhus transport därifrån och vid enklare skador också till sjukhuset. Det är en service som är mycket uppskattad och om upplevelsen av Vätternrundan inte blev som deltagaren hade tänkt sig kanske den här hjälpen gjorde upplevelsen lite ljusare.

På bilden ses Jan Björklund, klubbordförande och Mats Linde från lokalklubb Stockholm samt Owe Nilsson från lokalklubb Östergötland. Dessutom deltog förtroendevalda från avdelning Jönköping, klubb Skaraborg, klubb Eskilstuna-Strängnäs samt avdelning Västmanland

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 23 mars.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Klubbarna kan nominera fram till 15 juni.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Internationellt körkort

Så här beställer du ditt körkort inom Stockholms län:

Lokalklubben har tyvärr ingen möjlighet att utfärda internationellt körkort.

Kontaktuppgifter Klubb Stockholm

Klubbens e-post: klubb.stockholm@motormannen.se

Ordförande

Jan Björklund

Tfn: 070-549 63 29
E-post: jan@janbjorklund.se

Sekreterare & kassör

Eva-Beth Hallberg

Tfn: 070-568 55 74
E-post: eva_beth_hallberg@hotmail.com

Klubb Stockholm på Facebook

Följ oss på Facebook