M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Aktiviteter

Friskvårdens dag 1 september på Billingen.

Vi i lokalklubben deltog med ett utställningsbord och berättade om vår organisation och vårt trafiksäkerhetsarbete. Vi har bl a under sommaren genomfört en undersökning hur färdriktningsvisare används i korsningar och rondeller.

På bilden ses representanter från lokalklubben i Skaraborg under Friskvårdsdagen i Skövde.

7-8 september Speed Art Design i Mariestad

Lokalklubben M Sverige-Skaraborg Mötesplats för Sveriges bilister ställde ut på Speed Art Design och informerade om organisationen och vårt viktiga trafiksäkerhetsarbete

På bilden ses Ulla-Britt Hagström tillsammans med Patrik Gustafsson vid utställningsbordet.
På bilden ses Ulla-Britt Hagström tillsammans med Patrik Gustafsson vid utställningsbordet.

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Ulla-Britt Hagström
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skaraborg är Ulla-Britt Hagström. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer. Fram till den 14 juli har M Sverige Skaraborg tillgång till vägombudsbil och då kan ni träffa oss på vägarna i Skaraborg

Bästa rastplats

På bilden ses Leif Tellfjord och Ulla-Britt Hagström som sätter upp diplomet "Årets Bästa Rastplats 2018" vid Gyllene Uttern
Leif Tellfjord och Ulla-Britt Hagström sätter upp diplomet "Årets Bästa Rastplats 2018" vid Gyllene Uttern

Studiebesök hos TestLab i Tibro måndag 3 juni.

Myndigheterna bör ta emot smarta lösningar

Det allmänna intrycket när M Sverige – Mötesplats för bilister (tidigare Motormännen) besökte MHF:s Testlab i Tibro var att myndigheterna måste bli bättre på att ta emot smarta lösningar. I Tibro finns ett världsledande företag med kunskap och produkter för alkoholmätning. Härifrån kan alkobommar styras, bilbarnstolar testas, alkolås utvecklas osv.

Tomas Jonsson berättade med inlevelse om vad som fått honom att satsa på utvecklingen för att förhindra trafikolyckor orsakade av alkohol. I sin historik uttalade han ofta: - Hade bilen varit utrustad med alkolås hade Erik levt idag. Han menade att 25 procent av alla arbetsplatsolyckor orsakas av alkohol liksom 25 procent av alla sjukskrivningar.

Att alkoholbommar vid hamnar inte är igång idag handlar om negativ regelstyrning. Trafikverket saknar mandat att beställa alkobommar. Trafikförordningen, polis, tull, kustbevakningen fastnar i regelträsket. Om Transportmyndigheten tar in möjligheten i tullförordningen måste rederierna betala.

Men Tomas Jonsson ger sig inte. Nu har sju campingplatser på frivillig basis infört alkotest vid utfart. M Sverige – Mötesplats för bilister ser med oro på att allt färre poliser finns ute vid vägarna för att kontrollera nykterheten. När poliserna inte räcker till måste smarta lösningar tas till. Det är viktigt att kunna åka bil säkert på vägarna. Testlab i Tibro är värt all uppmärksamhet.

Gunvor Axelsson har just blåst och passerat en utgång medan Stig Mathiason väntar på sin tur. Tomas Jonsson berättar vidare om de möjligheter som finns.


Medlemsmöte/studiebesök hos Gulf Timmersdala

Motormännens Lokalklubb Skaraborg (M Sverige – Mötesplats för bilister Skaraborg) besökte nyligen bensinmacken Gulf i Timmersdala och möttes av en intressant berättelse. Ägaren Björn Lundkvist stod inför nedläggning av sin mack. Då kom fantasiverksamheten att prövas på sin spets. BöjaBagarns fastighet stod ledig och kunde köpas in tillsammans med Jättadalen som köpte en del.

Det fantastiska är Timmersdalabornas delaktighet och känsla för sin bygd. 36 personer kom ideellt och hjälpte till med flytten. 1 500 timmars arbete för medhjälp till en bensinmack i Timmersdala och gissa om de också tankar och byter däck där!

Björn Lundkvist har cafeteria i en museiliknande miljö med mängder av historiska produkter.

Samlingen inleddes av Ulla-Britt Hagström, ordförande som informerade om fyra bilrelaterade styrmedel, ökning av skatter för drivmedel, ny kilometerskatt samt ökad koldioxidrelaterad skatt för bilägande. Skillnaden mellan landsbygd och glesbygd kommenterades liksom skillnaden mellan större städer, förorter och mindre orter. Ulla-Britt refererade också till en forskningsuppgift – 1980 fick en genomsnittlig industriarbetare 11,60 liter bensin för en timlön. 1990 blev det 11,49 liter, 2000 11,18 liter och 2018 11,28 liter. Samtidigt drar bilarna nu mindre drivmedel.

Ägare Björn Lundkvist ger en engagerad berättelse om sin verksamhet

_____________________________________________________________________

Motormännen informerades om projekt Vallsängens laddstolpar

2019-03-26

När Skövde kommun är i startgroparna för att få till laddstolpar på olika platser har HSB-föreningen tagit saken i egna händer och placerat ut tolv laddstolpar i Hentorp vid Gröna vägen. Här informerades Motormännen om praktiska frågor som hur det går till att koppla in kabel, ladda med egen kabel, sköta betalningen per individnivå osv. Detta har lett till att bostäderna blivit mer attraktiva och att flera väljer elbil. Patrik Gustafsson, styrelserepresentant hos Motormännen och boende i Vallsängen hade tagit initiativet till träffen.

Jimmy Ingvarsson och Edward Forsberg från Holmgrens bil bjöd på provkörning med tre olika biltyper från hybrid till ren elbil. Flera frågor om elbilar och miljö ventilerades med fokus på miljövänligt material i biltillverkningen och lägre milkostnader. Ekonomin framstod som en viktig fråga både för kostnader för bilkörning och för laddeffekt och säkerhet.

Johan Hedsjö, från Kjellströms som är verksamma i Skövde, Tibro och Mariestad, beskrev beskrev tillsammans med Niclas von Shrenk från Rexel framtiden. Morgondagens bensinstation blir en elstation hemma och bilisten "småladdar" vid olika tankställen när bilen parkeras. Deras vision var tre laddstolpar per bil med en fossilfri fordonsflotta .

Självstyrande bilar teknisk eller politisk fråga

2019-02-19

Temaföreläsningen vid årsmötet för Motormännens Lokalklubb Skaraborg handlade om framtiden och självkörande bilar. Gästföreläsare Helena Gellerman, riksdagsledamot i Trafikutskottet menar att Sverige ligger långt fram i den tekniska utvecklingen. Kvar är den detaljerade karta som behövs för att bilarna ska fungera. Här ligger Finland långt fram. Helena Gellerman konstaterar ändå att frågan om självkörande bilar är en politisk fråga, en utmaning hur samhället utvecklas. År 2025 förväntas hälften av Volvos personvagnars bilar vara elektriska och en tredjedel självkörande.

Riksdagsledamot Helena Gellerman är stark företrädare för självkörande bilar.Bilarna måste kunna kommunicera med varandra för att undvika olyckor. Trots olycksrisken är detta ändå argumentet för att självkörande bilar gör trafiken mera säker. Antalet döda och skadade beror ofta på ouppmärksamhet hos föraren. Framtidens utmaningar handlar om trygghet och säkerhet. Hur ska alla som arbetar som förare av olika slag finna andra yrkesroller i framtiden? Var ska bilarna parkera främst nattetid? Behövs våra pendelparkeringar och parkeringshus? Hur tar vi hand om personer med olika funktionsnedsättningar?

Holmgrens bil presenterade i sin redovisning trender för framtida köpmönster av bilar. Kunders intresse för drivmedel har ökat – bensin, diesel, hybrid, laddhybrid, mildhybrid, vätgas – till bilpool. I framtiden ökar kraven att ”paketera” bil enkelt för kunden.

Ulla-Britt Hagström, Skövde och Bertil Andersson, Lundsbrunn omvaldes till ordförande respektive vice ordförande för lokalklubben. I styrelsen nyvaldes Patrik Gustafsson och Sigvard Eriksson Skövde. Ledamöter i styrelsen är Per-Olof Stenström Stenstorp, Stig Mathiason Lyrestad, Kristian Ribberheim Götene samt Sara Girma, Mona Johansson, Eben Johnson och Anders Edeskär-Wennberg från Skövde.


Lokalklubben besökte Mariestad för att informera sig om vätgas

2018-11-01

För tio år sedan var bränslecellsbilen inte mycket mer än ett dyrt experiment och sågs som en utopi. Men nu börjar det hända ­saker och Toyota, Honda och Hyundai serietillverkar bilar, Mercedes är på gång och Volkswagen väntar bara på marknaden för att sedan trycka på startknappen. I Japan pågår en bredare omvandling av energi­systemet där vätgas ska bli en av de viktigaste energibärarna och Toyota har för­utom bilmodellen Mirai även gaffel­truckar och bussar som tankas med vätgas.

Motormännens Lokalklubb Skaraborg besökte vätgasprojektet i Mariestad. Harald Bouma för VänerEnergi informerade om ElectriVillage – för ett hållbart samhälle. Mariestad har en betydande roll för att vätgasproduktion för bilism sker i Sverige. Genom Mariestads läge mellan Stockholm och Göteborg finns möjlighet att tanka vätgas som i dagsläget räcker till 50 mil. Annars är det Gävle och Malmö som har vätgasstationer. I Danmark, Tyskland och Norge är vätgas vanlig.

I Sverige idag finns endast 32 vätgasbilar. I Sverige har 32 kommuner visat intresse.

Ett lämpligt objekt för vätgas skulle Kinnekullebanan kunna vara.

Motormännens Lokalklubb Skaraborg ser stora fördelar med att avgaser inte bildas när vätgasens energi bildas till el, bara värme och vatten.

Harald Bouma från VänerEnergi förevisar vätgastanken för Claes Jägevall som också är ledamot i Regionutvecklingsnämnden.
Harald Bouma i glatt samspråk med Stig Mathiason, styrelseledamot i Motormännens Lokalklubb Skaraborg.

Intressant framtidsarv av scootrar

Scootrarna ordnade efter ursprungsland med flaggor
Scootrarna ordnade efter ursprungsland med flaggor.

Den 21 juni besökte en grupp från Motormännens lokalklubb Skaraborg Scootermuseet i Körsbärsdalen Källby.

Svante Jönsson och Joakim Smedberg guidade runt. Museet finns i en renoverad fårlada på Kinnekulle. Där finns cirka 65 fordon. Exempel är Vespa, Lambretta, Zündapp Bella, NSU, Maico Mobil, Racing, sidovagn mm.

Ordförande Ulla-Britt Hagström och sekreterare Mona Johansson inspekterar scootrar tillsammans med Joakim Smedberg och Svante Jönsson
Ordförande Ulla-Britt Hagström och sekreterare Mona Johansson inspekterar scootrar tillsammans med Joakim Smedberg och Svante Jönsson.

Besökarna från Motormännen visade stor uppskattning över de intressanta berättelserna om scootrarnas historia och den kunskap som redovisades från olika länder. Det är tur att det finns specialintresserade personer som upprättar ett arv inför framtiden också av scootrar.

Bertil Andersson vice ordförande och Janne Cederblad förhör sig om scooterns ursprung av Joakim Smedberg tillsammans med ordförande Ulla-Britt Hagström
Bertil Andersson vice ordförande och Janne Cederblad förhör sig om scooterns ursprung av Joakim Smedberg tillsammans med ordförande Ulla-Britt Hagström.


Framtidens lastbilstransporter

17 april 2018

Motormännens Lokalklubb Skaraborg besöktes av Tomas Ohlson från företaget Einride, ett företag under ledning av Robert Falck från Volvo. Företaget lanserar en T-Pod som kör helt utan förare och som drivs med batterier. Storleken är mindre än en vanlig lastbil. Tomas Ohlson berättade entusiastiskt om hur framtidens transporter kan komma att förändras och att man redan i höst ska börja testköra vissa vägsträckor. Detta kan på sikt förändra för lastbilschaufförer med tungt jobb och ute länge på vägarna. Einride kommer att köra på motorvägar.

Idén från Einride har lanserats i upp till 1200 tidningar internationellt. Transport står för 25 procent av utsläppen globalt, och Einride vill som företag driva förändringen mot ett hållbart transportsystem. - För Motormännen är det viktigt med framtidsspaning, menade Ulla-Britt Hagström, ordförande för Motormännens Lokalklubb Skaraborg.

Flera frågor ställdes till Tomas Ohlson om trafiksäkerhet, kapacitet, ekonomi och kunder. En första kund är livsmedelskedjan Lidl. Diskussion fortsatte om vad lastbilschaufförer ska göra i framtiden och hur alla batterier ska kunna förvaras eller återvinnas.


Diesel, biogas, el eller vätgas

19 februari 2018

Det blev livliga diskussioner när Motormännens teknik- och miljöexpert Carl-Erik Stjernvall besökte årsmötet hos Motormännens Lokalklubb Skaraborg som var förlagt till Hyundai, Svenska Motor AB i Skövde. Dieselns fördelar som billigare och inte lika lättantändligt bränsle som bensin håller på att konkurreras bort när skattesubventioner försvunnit. Med nya Bonus malus kommer heller ingen bil att vara skattebefriad i fem år. Carl-Eriks råd var att köra på HVO-diesel. Han uppmanade också alla som ska köpa en ny bil att fråga efter AdBlue som reducerar kväveoxider.

Carl-Erik gick igenom Cycle Beating där skillnaden mellan angiven förbrukning och verklig förbrukning ökar för varje år. När en bil klarat EU:s test är det svårt för en konsument att påtala bränsleproblemen.

Framtiden är elbilar och möjligen vätgasbilar, enligt Stjernvall. Krav på en laddstolpe per tio elbilar är på gång. Därför kom frågan varför det bara finns laddmöjligheter för 20 elbilar i Skövdes nya parkeringshus med 600 parkeringsplatser, då många dagpendlar och skulle kunna ladda bilen.

Jesper Nyström, platschef Huyndai berättade att de 2021 har tillgång till 21 elektrifierade modeller och att Nexo kommer ut som nybil i oktober.

Vid årsmötet omvaldes Ulla-Britt Hagström Skövde som ordförande och Bertil Andersson Lundsbrunn som vice ordförande. Till styrelsen nyvaldes Håkan Lagerqvist Mölltorp och Kristian Ribberheim Götene. I styrelsen ingår Per-Olof Stenström Stenstorp, Mona Johansson, Eben Johnson, Anders Edeskär Wennberg, Sara Girma och Johan Ekström Skövde samt Stig Mathiason Mariestad.
Motormännens Lokalklubb Skaraborg har cirka 3 000 medlemmar.
Klubben har lämnat in elva motioner till kongressen i april.


Årets Hjulklapp 2017 för Skaraborg

Den 18 december delades Årets Hjulklapp från Motormännens Lokalgrupp Skaraborg ut till Jeanette Olsson, Trafikpolisen med ansvar för Skaraborg som gruppchef för Skara. Hon är operativ planerare för polisområdet som har sitt huvudkontor i Vänersborg. Huvuduppdraget är de statliga vägarna. Det handlar mest om lastbil och farligt gods men det ges också tid till civila fordon med aggressiv körning, rattonykterhet osv.

Svante Jildenhed, ansvarig för E 20-utbyggnaden fick nästa pris för att projektet nu tagit fart. Två vägplaner är fastställda. Alingsås – Vårgårda byggs under en treårsperiod med start i mars 2018. E 20 förbi Hova kommer att öppna nästa höst. 2019 – 2025 kommer de andra delarna att byggas så att det är motorväg eller delar med mitträcke hela sträckan från Stockholm till Göteborg.

Pristagarna Svante Jildenhed och Jeanette Olsson flankeras av Ulla-Britt Hagström, ordförande och Bertil Andersson, vice ordförande


Kontaktuppgifter Klubb Skaraborg

Klubbens e-post: motormannen.skaraborg@gmail.com

Ordförande

Ulla-Britt Hagström

Nejlikevägen 3
541 39 Skövde
Tfn: 0500-419029, 070-5553943
E-post: ullabritt.hagstrom@telia.com

Vice Ordförande

Bertil Andersson
Tfn: 072-7155557
E-post:beandersson@hotmail.com

Sekreterare

Mona Johansson
Tfn: 070-6930664
E-post:mona.g.johansson2@gmail.com

Kassör

Kristian Ribberheim
Tfn: 070-7401968

Ledamöter

Sara Girma
Tfn: 076-2299560

Per-Olof Stenström
Tfn: 070-6621945

Stig Mathiason
Tfn: 070-5427409

Eben Johnson
Tfn: 070-3546015

Anders Edeskär-Wennberg
Tfn: 070-2951762

Patrik Gustafsson
Tfn: 073-0721010

Sigward Eriksson
Tfn: 072-7224455

Revisorer

Stig-Olov Unger
Tfn: 073-5053792

Bengt Sjöberg
Tfn: 070-5850420

Valberedning

Lennart Falegård
Tfn: 070-4610159

Anne Johansson
Tfn: 070-2651845

Johan Ekström
Tfn: 070-8212231