M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Klubben utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 25 mars hos Förenade Bil AB i Malmö som presenterade företaget och erbjöd provkörning av olika MINI-modeller.

Bussresa till Volvo Cars

Bussresa till Volvo Cars i Göteborg 24 april. Fabrikstur samt besök på Volvo Museum. Avgift 300 kronor. Buss+lunch+entré+em-kaffe ingår. Samling 08.45 på Öresundsterminalens parkering, Toftanäs. Begränsat antal platser. Anmälan och betalning senast 15 april till anita.holmberg46@gmail.com eller 073-3775750.

Studiebesök på AB Blinkfyrar

15 augusti kl 10.00 AB Blinkfyrar, Industrivägen 6, Staffanstorp

Hur görs alla skyltar vi ser utmed vägarna? Här får vi svaret.

Begränsat antal platser.

Anmälan senast 25 juli till anita.holmberg46@gmail.com

eller 073-3775750

Följ med till Prag och Skoda, 9-14 september

Lokalklubben i Östra Skåne inbjuder, tillsammans med övriga Skåneklubbar, sina medlemmar till en intressant bussresa där huvudmålet är Prag och Skodas fabrik och museum. Se vidare under klubb Skåne Öst.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Svrige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Klubbarna kan nominera fram till 15 juni.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Du kan betala med betalkort.

Kontakta:

Eva-Lena Kristoffersson

Parkgatan 24
232 31 Arlöv

Tfn 072-00 72 186
E-post: internation.korkort@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Ansökningsblankett

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Kontaktuppgifter

Lokalklubb Sydvästra Skåne
klubb.sydvastraskane@motormannen.se

Styrelse

Ordförande:
Ingvar Ahlström
Tfn 070-7673297
E-post: ingvar.ahlstrom@hotmail.com

Vice ordförande/sekreterare:
Anita Holmberg
Tfn 073-3775750
E-post:
anita.holmberg46@gmail.com

Kassör:
Leif Widmark
Tfn 070-3252015
E-post: leif@widmarkarna.se