M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Klubben utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

Vi kommer bl a att delta i nedanstående aktiviteter så kom gärna förbi och träffa oss. Välkomna!

24 augusti, Sportbilsträff Stockamöllan

31 augusti, FlyN´Ride Ljungbyhed

31 augusti, Svedala Motor- o Veterandag 31 aug

Motorträffar Löddeköpinge, anordnas varje tisdag maj-sept

Veteran-Strandträffen Rydebäck, anordnas varje onsdag maj-sept

Smygeträffarna Köpmansmagasinet Smygehuk, anordnas varje torsdag juni-aug

På bilden ses årets vägombudsbil Mitsubishi Outlander laddhybrid och vägombud Anita Holmberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne sydväst är Lennart Andersson, På bilden ses vägombud Anita Holmberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Studiebesök på AB Blinkfyrar

15 augusti kl 10.00 AB Blinkfyrar, Industrivägen 6, Staffanstorp

Hur görs alla skyltar vi ser utmed vägarna? Här får vi svaret.

Begränsat antal platser.

Anmälan senast 25 juli till anita.holmberg46@gmail.com

eller 073-3775750

Följ med till Prag och Skoda, 9-14 september

Lokalklubben i Östra Skåne inbjuder, tillsammans med övriga Skåneklubbar, sina medlemmar till en intressant bussresa där huvudmålet är Prag och Skodas fabrik och museum. Se vidare under klubb Skåne Öst.

Studiebesök 29 oktober kl. 18.00 med föredrag om framtidens bilar och motorer.

Plats: Lunds Tekniska Högskola Maskinhuset, Ola Römers väg 1, Lund

Parkeringsplatser finns vid Maskinhuset.

Begränsat antal platser. Fika ingår.

Anmälan senast 21 oktober till anita.holmberg46@gmail.com eller tel. 073-3775750

Information från Trafikverket 28 november kl. 19.00-21.00

Vilka planer finns för väg- och järnvägsnätet inom sydvästra Skåne?

FAK, Malmö inbjuder medlemmarna i M sydvästra Skåne till en information från Trafikverket.

Plats meddelas vid anmälan.

Begränsat antal platser. Fika ingår.

Anmälan senast 14 november till micky1@telia.com

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 25 mars hos Förenade Bil AB i Malmö som presenterade företaget och erbjöd provkörning av olika MINI-modeller.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Svrige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Du kan nominera fram till 31 augusti.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Du kan betala med betalkort.

Kontakta:

Eva-Lena Kristoffersson

Parkgatan 24
232 31 Arlöv

Tfn 072-00 72 186
E-post: internation.korkort@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Ansökningsblankett

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Kontaktuppgifter

Lokalklubb Sydvästra Skåne
klubb.sydvastraskane@motormannen.se

Styrelse

Ordförande:
Ingvar Ahlström
Tfn 070-7673297
E-post: ingvar.ahlstrom@hotmail.com

Vice ordförande/sekreterare:
Anita Holmberg
Tfn 073-3775750
E-post:
anita.holmberg46@gmail.com

Kassör:
Leif Widmark
Tfn 070-3252015
E-post: leif@widmarkarna.se