M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Klubben utfärdar internationellt körkort.

Rösta till kongressen senast 31 december 2019

Du kan påverka M Sveriges framtid!

Nu är det dags att välja ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress.

Här kan du rösta (du behöver ditt medlemsnummer)

Aktiviteter

Årsmöte 24 mars klockan 18.00

Plats: Malmö Leasing AB, Augustenborgsgatan 26 i Malmö.

Bolaget äger samtliga fordon (1500 st) och maskiner som Malmö stad nyttjar.

Efter årsmötet bjuds det på förtäring och därefter informerar Malmö Leasing AB om sin verksamhet.

Anmälan senast 10 mars till anita.holmberg46@gmail.com eller telefon 073-3775750

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil Mitsubishi Outlander laddhybrid och vägombud Anita Holmberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne sydväst är Lennart Andersson, På bilden ses vägombud Anita Holmberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

29 oktober genomfördes ett studiebesök på Lunds Tekniska Högskola med föredrag om framtidens bilar och motorer.

Information från Trafikverket 28 november kl. 19.00-21.00

Vilka planer finns för väg- och järnvägsnätet inom sydvästra Skåne?

FAK, Malmö inbjuder medlemmarna i M sydvästra Skåne till en information från Trafikverket.

Plats meddelas vid anmälan.

Begränsat antal platser. Fika ingår.

Anmälan senast 14 november till micky1@telia.com

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Du kan betala med betalkort.

Kontakta:

Eva-Lena Kristoffersson

Parkgatan 24
232 31 Arlöv

Tfn 072-00 72 186
E-post: internation.korkort@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Ansökningsblankett

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi hjälper dig med att skriva ut nödvändiga handlingar.

Ta kontakt med:

- See more at: https://test.motormannen.se/klubbar/lokalklubb-a-o/klubb-dalarna/#sthash.aAAx175u.dpuf

Kontaktuppgifter

Lokalklubb Sydvästra Skåne
klubb.sydvastraskane@msverige.se

Styrelse

Ordförande:
Ingvar Ahlström
Tfn 070-7673297
E-post: ingvar.ahlstrom@hotmail.com

Vice ordförande/sekreterare:
Anita Holmberg
Tfn 073-3775750
E-post:
anita.holmberg46@gmail.com

Kassör:
Leif Widmark
Tfn 070-3252015
E-post: leif@widmarkarna.se