M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och anvarigt vägombud Mikael Kullberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne Öst är Mikael Kullberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
Vägombud Mikael Kullberg och Gert Jacobsson under en rastplatsinspektion
På bilden ses Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst som samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.
Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.

Följ med till Prag och Skoda, 9-14 september

Lokalklubben i Östra Skåne inbjuder, tillsammans med övriga Skåneklubbar, sina medlemmar till en intressant bussresa där huvudmålet är Prag och Skodas fabrik och museum.

Dag 1: Vi åker från Hässleholm, via Kristianstad och Malmö vidare till Gedser i Danmark där vi tar färjan till Rostock. Vi stannar för fika (som vi bjuder på) i Danmark. Vi fortsätter genom Tyskland till vårt hotell i utkanten av Berlin där vi äter gemensam middag.

Dag 2: Vi fortsätter till Prag där vi tar in på vårt centralt belägna hotell. Eftermiddagen och kvällen ägnar vi åt att utforska Prag på egen hand.

Dag 3: blir det under f m besök på Skodas fabrik. Efter lunch (ingår i resans pris) utforskar vi Skodas museum.

Dag 4: Besök på Staropramens ölbryggeri. Besöket inkluderar ölprovning och lunch.

Dag 5: Vi lämnar Prag och åker till vårt hotell i utkanten av Leipzig där det blir gemensam middag.

Dag 6: Hemresa med stopp på Bordershop i Rostock för eventuell proviantering.

Observera att programmet endast är preliminärt (Skoda och Staropramen är dock bokade). Ytterligare aktiviteter kan tillkomma.

Pris för resan 4 990 kr, enkelrumstillägg 1 800 kr. Beloppet sätts in på bg 5977-3473.

I resans pris ingår resa med buss, fika i Danmark på nervägen, 5 övernattningar med frukost, 2 luncher, 2 middagar och samtliga entréer.

Anmälan senast den 10 juli (som också är sista inbetalningsdag) till Gert Jakobsson, jakobssongert@gmail.com eller tel 0732-011389.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet. För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Du kan nominera fram till 31 augusti.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Gert Jakobsson

Tfn: 0451-841 27, 073-201 13 89

E-post: jakobssongert@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Kontaktuppgifter Klubb Skåne Öst

Klubbens e-post: klubb.ostraskane@motormannen.se

Lokalklubb Östra Skåne

c/o Gert Jakobsson
Kometvägen 7
281 43 Hässleholm

Bankgiro: 5977-3473

Ordförande (tf)

Tommy Nordén
Estrids väg 3
291 65 Kristianstad

Tfn: 070-7319970

E-post: kviab@telia.com

Vice Ordförande

Lars-Anders Göransson

Tfn: 044-31 08 54, 070-788 63 74

E-post: lag310854@gmail.com

Kassör

Willy Wehlin

Tfn: 0451-210 55, 070-911 23 23
E-post: wehlinbus@gmail.com

Sekreterare

Kontaktperson för Internationellt körkort

Gert Jakobsson

Tfn: 0451-841 27, 073-201 13 89
E-post: jakobssongert@gmail.com

Övriga Ledamöter

Åsa Gripner Båvmark

Tfn: 0456-292 10, 070-5629210.
E-post: gripner.bavmark@gmail.com

Mikael Kullberg

Tfn: 0451-466 53, 070-541 16 84
E-post: m.kullberg@eurokomb.se

Tommy Lilja

Tfn: 073-312 81 00
E-post: tommy.vaggarp@gmail.com

Paul Persson

Tfn: 044-23 24 19, 073-906 05 81
E-post: perspaul2@hotmail.se

Roland Wendel

Tfn: 044-23 94 00, 070-394 08 96
E-post: roland.wendel@abk.se

Vägombud

Mikael Kullberg

Vice Vägombud

Lars Anders Göransson