M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Rösta till kongressen senast 31 december 2019

Du kan påverka M Sveriges framtid!

Nu är det dags att välja ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress.

Här kan du rösta (du behöver ditt medlemsnummer)

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och anvarigt vägombud Mikael Kullberg.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne Öst är Mikael Kullberg. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
Vägombud Mikael Kullberg och Gert Jacobsson under en rastplatsinspektion
På bilden ses Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst som samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.
Åsa Gripner Båvmark och Lars-Göran Andersson från lokalklubb Skåne öst samtalar med entreprenör Kristian Johansson på rastplats Brofästet Senoren. Bilden är tagen när utmärkelsen "Länets bästa rastplats" uppmärksammades och en av årets rastplatsinspektioner genomfördes. Brofästet Senoren har blivit länets bästa rastplats 8 gånger.

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Gert Jakobsson

Tfn: 0451-841 27, 073-201 13 89

E-post: jakobssongert@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Kontaktuppgifter Klubb Skåne Öst

Klubbens e-post: klubb.ostraskane@msverige.se

Lokalklubb Östra Skåne

c/o Gert Jakobsson
Kometvägen 7
281 43 Hässleholm

Bankgiro: 5977-3473

Ordförande (tf)

Tommy Nordén
Estrids väg 3
291 65 Kristianstad

Tfn: 070-7319970

E-post: kviab@telia.com

Vice Ordförande

Lars-Anders Göransson

Tfn: 044-31 08 54, 070-788 63 74

E-post: lag310854@gmail.com

Kassör

Willy Wehlin

Tfn: 0451-210 55, 070-911 23 23
E-post: wehlinbus@gmail.com

Sekreterare

Kontaktperson för Internationellt körkort

Gert Jakobsson

Tfn: 0451-841 27, 073-201 13 89
E-post: jakobssongert@gmail.com

Övriga Ledamöter

Åsa Gripner Båvmark

Tfn: 0456-292 10, 070-5629210.
E-post: gripner.bavmark@gmail.com

Mikael Kullberg

Tfn: 0451-466 53, 070-541 16 84
E-post: m.kullberg@eurokomb.se

Tommy Lilja

Tfn: 073-312 81 00
E-post: tommy.vaggarp@gmail.com

Paul Persson

Tfn: 044-23 24 19, 073-906 05 81
E-post: perspaul2@hotmail.se

Roland Wendel

Tfn: 044-23 94 00, 070-394 08 96
E-post: roland.wendel@abk.se

Vägombud

Mikael Kullberg

Vice Vägombud

Lars Anders Göransson