M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Rösta till kongressen senast 31 december 2019

Du kan påverka M Sveriges framtid!

Nu är det dags att välja ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress.

Här kan du rösta (du behöver ditt medlemsnummer)

Internationellt körkort

Kontakta

Christer Österbom

Sadelvägen 17
254 83 Helsingborg
Tfn: 070-4670521
E-post: lage44rita@gmail.com

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Lennart Svensson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne nordväst är Lennart Svensson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Årsmöte 2020

Välkomna till årsmöte den 18 mars 2020 klockan 18.30 på Din Bil, Muskögatan 1 i Helsingborg. Vi bjuder på fika.

Anmälan till Ingmar Nilsson senast 8 mars på telefon 070-6102020 eller inilsson@live.se

Studiebesök på Motorbanan Ring Knutstorp 13 november

Onsdagen den 13 november klockan 15.30 gör vi studiebesök på Motorbanan Ring Knutstorp i Kågeröd nordvästra Skåne. Vi får höra om historiken och hur en motorbana sköts. Föranmälan till Kristianhesselmark@gmail.comKontaktuppgifter Klubb Skåne Nordväst

Klubbens e-post: klubb.nordvastraskane@msverige.se

Ordförande

Lennart Svensson

Möllhultsvägen 41
269 93 Båstad
Tfn: 0431-366186, 070-8955199
E-post: bjarestugan@bjarenet.com

Vice Ordförande

Peter Kruse

Lingonvägen 16
267 37 Bjuv
Tfn: 042-81291, 070-4176245
E-post: kruse.peter@telia.com

Kassör

Marja Mattsson
Kranföraregatan 1
252 67 Helsingborg
Tfn: 076-8868210
E-post: marja.mattsson@telia.com

Sekreterare

Ingmar Nilsson

Osavägen 20
263 71 Jonstorp
Tfn: 070-6102020
E-post: inilsson@live.se