M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Internationellt körkort

Kontakta

Christer Österbom

Sadelvägen 17
254 83 Helsingborg
Tfn: 070-4670521
E-post: lage44rita@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort här

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud Lennart Svensson
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Skåne nordväst är Lennart Svensson. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

Studiebesök på AURORA 10 september

Båten avgår klockan 17.15. Vi träffas klockan 16.45 på övervåningen på terminalen. Resan innefattar besök på kommandobryggan och i maskinrummet samt obligatorisk mat och dryck som var och en själv beställer och betalar vid bordet. Högsta deltagarantalet är 30 personer och anmälan, som är bindande, görs till Christer Österbom 070-4670521. I samband med anmälan ska 55 kronor betalas via Swish till 070-4670521 varav 30 kronor kan användas till att betala notan. Tag gärna med en vän!

Väl mött!

Följ med till Prag och Skoda, 9-14 september

Lokalklubben i Östra Skåne inbjuder, tillsammans med övriga Skåneklubbar, sina medlemmar till en intressant bussresa där huvudmålet är Prag och Skodas fabrik och museum. Se vidare under klubb Skåne Öst.

Studiebesök på Bilprisma 24 oktober

Vi träffas klockan 18.00 på Företagaregatan 17 i Munka Ljungby. Kaffe serveras

Anmälan senast den 21 oktober till Ingmar Nilsson 070-6102020 eller inilsson@live.se

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Du kan nominera fram till 31 augusti.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera härKontaktuppgifter Klubb Nordvästra Skåne

Klubbens e-post: klubb.nordvastraskane@motormannen.se

Ordförande

Lennart Svensson

Möllhultsvägen 41
269 93 Båstad
Tfn: 0431-366186, 070-8955199
E-post: bjarestugan@bjarenet.com

Vice Ordförande

Peter Kruse

Lingonvägen 16
267 37 Bjuv
Tfn: 042-81291, 070-4176245
E-post: kruse.peter@telia.com

Kassör

Marja Mattsson
Kranföraregatan 1
252 67 Helsingborg
Tfn: 076-8868210
E-post: marja.mattsson@telia.com

Sekreterare

Ingmar Nilsson

Osavägen 20
263 71 Jonstorp
Tfn: 070-6102020
E-post: inilsson@live.se