M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Internationellt körkort

Kontakta

Christer Österbom

Sadelvägen 17
254 83 Helsingborg
Tfn: 0704-67 05 21
E-post: lage44@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort här

Aktiviteter

Helsingborgs hamn

Vi besöker Helsingborgs hamn den 22 maj kl 14. Efter presentation rundtur med buss. Samling vid Hamnkontoret, Oceangatan 3 vid Oceanhamnen. Bindande anmälan senast den 19 maj till Kjell Berggren, 070-2486188, kjellaberggren@telia.com. Lämna telefonnummer!

Följ med till Prag och Skoda, 9-14 september

Lokalklubben i Östra Skåne inbjuder, tillsammans med övriga Skåneklubbar, sina medlemmar till en intressant bussresa där huvudmålet är Prag och Skodas fabrik och museum. Se vidare under klubb Skåne Öst.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Klubbarna kan nominera fram till 15 juni.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera härKontaktuppgifter Klubb Nordvästra Skåne

Klubbens e-post: klubb.nordvastraskane@motormannen.se

Ordförande

Lennart Svensson

Möllhultsvägen 41
269 93 Båstad
Tfn: 0431-366186, 070-8955199
E-post: bjarestugan@bjarenet.com

Vice Ordförande

Peter Kruse

Lingonvägen 16
267 37 Bjuv
Tfn: 042-81291, 070-4176245
E-post: kruse.peter@telia.com

Kassör

Bo Hesselmark

Allégatan 17
264 33 Klippan
Tfn: 072-0114286
E:post: mskanenv@gmail.com

Sekreterare

Ingmar Nilsson

Osavägen 20
263 71 Jonstorp
Tfn: 070-6102020
E-post: inilsson@live.se