M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

Årsmöte

5 mars genomfördes årsmötet. Vid mötet utökades styrelsen med ytterligare en person.

På mötet utsågs ordförande att tillsammans med Monika Olsberg representera Lokalklubb Oskarshamn i kommunens lokala trafiksäkerthetsarbete (LOTS).

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Du kan nominera fram till 31 augusti.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Klubb Oskarshamn

Klubbens e-post: klubb.oskarshamn@motormannen.se
Tfn: 0491-50205

Ordförande

Wilhelm Alström

Trädgårdsgatan 26, 579 40 Berga
Tfn: 0491-50205, 070-6871272

E-post: wilhelm.ahlstrom@hogsby.net

Kassör/sekreterare

Gunnel Wramstig Alström

Trädgårdsgatan 26, 579 40 Berga

Tfn: 0491-50205

Ledamöter

Lars Svensson

Fliskärsvägen 12, 570 90 Påskallavik

Tfn: 0491-97035, 070-3460491

E-post: fak.hkc@tele2.se

Håkan Hammarsten

Trädgårdsgatan 25, 579 40 Berga

Tfn: 0491-59090, 070-5559092

E-post: hakan.hammarsten@hogsby.net

Roland Waern

Orrstigen 15, 579 31 Högsby

Tfn: 0491-69858, 070-5200063

Epost: rolandwaern@live.se

Monika Olsberg

Bohult 220, 579 90 Berga

Tfn: 072-2456636

E-post: monika.olsberg@gmail.com

Revisor

Olle Sehammar

Backsippevägen 1 L, 579 33 Högsby

Tfn: 0491-20833, 070-3170932

E-post: olle_sehammar@hotmail.com