M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

Studiebesök på Sveriges Rundradiomuseum

Studiebesök på Sveriges Rundradiomuseum, Radiovägen 1, Motala 28 maj, kl 18.00.

Anmälan senast 22 maj till Owe Nilsson, 070-3106498 eller 013-87198.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Klubbarna kan nominera fram till 15 juni.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Obs! foto krävs.
Vi ordnar även medlemsansökan och tillhandahåller kartböcker med mera. Betala gärna med kort.

Lokalklubb Östergötland

Postadress: Sviestad 1, 585 93 Linköping
Besöksadress: Linköpings Motorstadion
Öppet: 8 april, 22 april och 6 maj, 20 maj, 3 juni, 17 juni kl. 18.00–20.00.

Frågor om och beställning av Internationella körkort:

Bo Wistrand

Tfn: 070-398 59 84
E-post: bo.wistrand@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Övriga frågor

Hänvisas till klubbens telefon 013-13 90 37 eller till Riksförbundet M Sverige, telefon 020-21 11 11.

Klubb Östergötland

Klubbens E-post: klubb.ostergotland@motormannen.se

Besök oss på Linköpings Motorstadion

Lokalklubben Östergötland finns i lokaler på Linköpings Motorstadion, en av Europas mest kompletta motoranläggningar med banor för all motorsport och stora möjligheter till övningsytor för bilförare och mc-förare. Vägbeskrivning: Ta riksväg 35 mot Åtvidaberg, Västervik, höger mot Hackefors från Braskens Bro följ skylt Motorstadion.
GPS adress Lat N 58° 23′ 45″ Lon E 15° 43′ 11″

Lokalklubb Östergötland
Sviestad 1
585 93 Linköping

Besöksadress:

Linköpings Motorstadion

Tfn: 013-13 90 37

Ordförande

Hans Sävenhed

Tfn: 013-80828, 073-5392713
E-post: hans.savenhed@gmail.com

Vice ordförande

Sven Milered

Mobil: 070-6164524

E-post: sven@milered.se

Kassör

Bo Wistrand

Mobil: 070-3985984
E-post: bo.wistrand@gmail.com

Sekreterare

Owe Nilsson

Tfn: 013-87198, 070-3106498
E-post: s.owe.e.nilsson@tele2.se