M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

2019 års vägombudssäsong

Kom och träffa oss i samband med "Tjej- och halvvättern" 8-9 juni samt "stora" Vätternrundan 14-16 juni

På bilden ses årets vägombudsbil som är en Mitsubishi Outlander laddhybrid med klubb Östergötlands huvudvägombud Hans Sävenhed.
2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Östergötland är Hans Sävenhed. Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.
På bilden ses Sven Milered från lokalklubb Östergötland som har monterat skylten på Herrbeta rastplats som utsågs till länets (Östergötlands) bästa rastplats 2018.
Länets bästa rastplats i Östergötland 2018 är Herrbeta, längs med E 4 norr om Linköping. På bilden ses Sven Milered från lokalklubb Östergötland som just monterat skylten på Herrbeta rastplats.

Lokalklubben i Östergötland deltog för 24:e gången som funktionärer på Vätternrundan

För 24:e gången deltog representanter från M Sveriges lokalklubbar som funktionärer på Vätternrundan. En av de viktigaste uppgifterna för M Sverige är att med hjälp av vägombudsbilarana och inhyrda bilar erbjuda de som av någon anledning hamnar på sjukhus transport därifrån och vid enklare skador också till sjukhuset. Det är en service som är mycket uppskattad och om upplevelsen av Vätternrundan inte blev som deltagaren hade tänkt sig kanske den här hjälpen gjorde upplevelsen lite ljusare.

På bilden ses bl a klubbordförande Hans Sävenhed tillsammans med förtroendevalda från klubb Östergötland, Motorcamping Götaland samt avdelning Västmanland. Dessutom deltog representanter från klubb Skaraborg, klubb Stockholm, klubb Eskilstuna-Strängnäs samt avdelning Jönköping

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Obs! foto krävs.
Vi ordnar även medlemsansökan och tillhandahåller kartböcker med mera. Betala gärna med kort.

Lokalklubb Östergötland

Postadress: Sviestad 1, 585 93 Linköping
Besöksadress: Linköpings Motorstadion
Öppet: 9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober och 4 november klockan 18.00–20.00.

Frågor om och beställning av Internationella körkort:

Bo Wistrand

Tfn: 070-398 59 84
E-post: bo.wistrand@gmail.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Övriga frågor

Hänvisas till klubbens telefon 079-348 64 89 eller till Riksförbundet M Sverige, telefon 020-21 11 11.

Klubb Östergötland

Klubbens E-post: klubb.ostergotland@motormannen.se

Besök oss på Linköpings Motorstadion

Lokalklubben Östergötland finns i lokaler på Linköpings Motorstadion, en av Europas mest kompletta motoranläggningar med banor för all motorsport och stora möjligheter till övningsytor för bilförare och mc-förare. Vägbeskrivning: Ta riksväg 35 mot Åtvidaberg, Västervik, höger mot Hackefors från Braskens Bro följ skylt Motorstadion.
GPS adress Lat N 58° 23′ 45″ Lon E 15° 43′ 11″

Lokalklubb Östergötland
Sviestad 1
585 93 Linköping

Besöksadress:

Linköpings Motorstadion

Telefon: 079-348 64 89

Ordförande

Hans Sävenhed

Tfn: 013-808 28, 073-539 27 13
E-post: hans.savenhed@gmail.com

Vice ordförande

Sven Milered

Mobil: 070-6164524

E-post: sven@milered.se

Kassör

Bo Wistrand

Mobil: 070-398 59 84
E-post: bo.wistrand@gmail.com

Sekreterare

Owe Nilsson

Tfn: 013-871 98, 070-310 64 98
E-post: s.owe.e.nilsson@tele2.se