M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

Årsmötet genomfördes 6 april.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Klubbarna kan nominera fram till 15 juni.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Internationellt körkort

Beställ internationellt körkort på hemmaplan. Vi hjälper dig så fort vi kan.

Kontakta

Barbro Envall

Tullnäsvägen 315
945 91 Norrfjärden
Tfn: 0911-200 432, 070-365 16 38
E-post: envall.barbro@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort

Klubb Luleå

Klubbens e-post: klubb.lulea@motormannen.se

Ordförande

Agneta Eklund

Tfn: 0929-12387, 070-6926734

E-post: agnetaeklundtvaran@gmail.com

Vice ordförande

Sune Alalehto

tfn: 0920-62560, 070-6690076

E-post: sune.ledhuset@gmail.com

Sekreterare

Lars Öystilä

Tfn: 072-2087904

E-post: lars.oystila@lulea.se

Kassör

Anton Jonsson

Tfn: 070-3608741

E-post: jonsontvaran@gmail.com