M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

Årsmötet genomfördes 26 mars.

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Du kan nominera fram till 31 augusti.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Internationellt körkort

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Leif Johansson

Tfn: 0550-170 85, 072-212 67 62
E-post: leif.johansson54@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort.

Klubb Kristinehamn

Klubbens e-post: klubb.kristinehamn@motormannen.se

Ordförande

Leif Johansson

S:a Staketgatan 23a
681 51 Kristinehamn
Tfn: 0550-170 85, 072-212 67 62
E-post: leif.johansson54@telia.com

Vice ordförande

Håkan Larsson

Palmégatan 9
688 30 Storfors
Tfn: 0550-602 96

Sekreterare

Rigmor Larsson

Palmégatan 9
688 30 Storfors
Tfn: 0550-602 96

Kassör

Anders Skogemyr

Filipstadsvägen 43
681 34 Kristinehamn
Tfn: 0550-182 63