M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Rösta till kongressen senast 31 december 2019

Du kan påverka M Sveriges framtid!

Nu är det dags att välja ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress.

Här kan du rösta (du behöver ditt medlemsnummer)

Aktiviteter

Årsmötet genomfördes 26 mars.

Internationellt körkort

Behöver du Internationellt körkort?

Kontakta

Leif Johansson

Tfn: 0550-170 85, 072-212 67 62
E-post: leif.johansson54@telia.com

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för internationellt körkort.

Klubb Kristinehamn

Klubbens e-post: klubb.kristinehamn@msverige.se

Ordförande

Leif Johansson

S:a Staketgatan 23a
681 51 Kristinehamn
Tfn: 0550-170 85, 072-212 67 62
E-post: leif.johansson54@telia.com

Vice ordförande

Håkan Larsson

Palmégatan 9
688 30 Storfors
Tfn: 0550-602 96

Sekreterare

Rigmor Larsson

Palmégatan 9
688 30 Storfors
Tfn: 0550-602 96

Kassör

Anders Skogemyr

Filipstadsvägen 43
681 34 Kristinehamn
Tfn: 0550-182 63