M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Vi utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

Årsmötet genomfördes 21 mars.

Internationellt körkort/Närservice

Behöver du Internationellt körkort? Vi säljer alla M Sveriges kartböcker, och övriga resehandböcker. Förutom M Sveriges broschyrer och information finns även NTF:s och Trafikverkets vad det gäller trafik- och miljöfrågor mm. Dessutom kan vi hjälpa dig med övriga medlemsärenden.

Kontakta

Eija Lauronen

Väsbytorp
640 20 Björkvik
Tfn: 0150-34 01 89, 070-580 19 46
E-post: eija.lauronen@live.se

Gerd Larsson

Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
Tfn 0151-100 57, 070-378 74 71

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här finns ansökningsblankett för internationellt körkort.

Klubb Katrineholm-Flen-Vingåker

Klubbens e-post: klubb.katrineholm@msverige.se

Klubblokal

Eriksbergsvägen 9
Katrineholm (ingång från Malmgatan).

Öppettider

Torsdagar kl. 17.00–19.00.

Ordförande

Eija Lauronen

Väsbytorp
640 20 Björkvik
Tfn 0150-34 01 89, 070-580 19 46
E-post: eija.lauronen@live.se

Kassör

Gustav Johansson

Lagerlundavägen 8 A
640 23 Valla
Tfn 070-536 06 80
E-post: gustavj@spray.se

Sekreterare

Gerd Larsson

Vik Östergård 1
643 93 Vingåker
Tfn 070-378 74 71