M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet. Klubben utfärdar internationellt körkort.

Aktiviteter

Årsmöte

Årsmötet genomfördes 26 mars på restaurang Landbron i Karlskrona. .

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Klubbarna kan nominera fram till 15 juni.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Vi utfärdar internationellt körkort

Kontakta:

Bernt-Eric Mattisson

Tfn 070-544 92 93

Du kan även beställa ditt internationella körkort direkt här

Här är ansökningsblankett för IKK


Klubbstyrelse

Ordförande

David Altefur

Tfn 0733-14 88 00
E-post: david@altefur.com

Vice ordförande

Bernt-Eric Mattisson

Tfn 070-544 92 93
E-post: bernt-eric@telia.com

Kassör

Kenny Nässert

E-post: kenny@rudvi.se

Sekreterare

Elsa Altefur

Tfn 0730-33 66 52
E-post: elsa@datoraffaren.se

Klubbadress

E-post: klubb.blekinge@motormannen.se

Klubb Blekinge på Facebook

Följ oss på Facebook