M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Aktiviteter

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Erickson på respons.visby@telia.com.

Klubbarna/avdelningarna kan nominera fram till 15 juni.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här

Avdelning Västmanland

Avdelningens e-post: klubb.vastmanland@motormannen.se

Sammankallande:

Clas Blomberg

Tfn: 070-814 11 14
E-post: motormannenvastmanland@gmail.com

Kontaktperson:

Lise-Lotte Blomberg

Tfn: 076-243 02 44
E-post: liselotteblomberg@gmail.com

Följ oss på Facebook