M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt. Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

Nyhet

M Sveriges lokalklubb på Gotland har vid årsmötet den 2 februari 2019 beslutat att ombilda klubben till en avdelning under Riksförbundet M Sverige. För dig som medlem, eller tänker bli medlem, innebär det inte någon skillnad i tillhörighet eller aktiviteter. Enda skillnaden är att avdelningen på Gotland inte längre är en egen juridisk person och att du som medlem inte längre har möjlighet att delta i något årsmöte.
Vi i M Sveriges avdelning Gotland kommer att fortsätta med våra aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få välkomna till aktivitet 14 september (mer information kommer inom kort)

Göran Erickson

Kontaktperson M Sverige lokalavdelning Gotland

Göran Erickson
Telefon: 070–267 58 53, 0498–21 11 80
E-post: respons.visby@telia.com

Dags att välja till kongressen

I år väljer M Sverige nya kongressledamöter för mandatperioden 2020-2023. Kongressen som är M Sveriges högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år och beslutar om riktlinjerna för organisationens verksamhet.
För att bli nominerad ska du vara medlem, bo i den valkrets som du representerar och visa intresse för uppdraget. Är du intresserad av att bli kongressledamot, kontakta din lokalklubb eller hör av dig direkt till valberedningens ordförande Göran Ericksson på respons.visby@telia.com.

Du kan nominera fram till 31 augusti.

Läs mer om vad det innebär att vara kongressledamot samt nominera här