Vi täcker kostnaden för din betalda självrisk, upp till 10 000 kr per år, vid en större skada eller stöld när du hyr bil utomlands. "Hyrbil utomlands" ingår i ditt medlemskap.

 

Från den 1 oktober 2018 ingår Hyrbil utomlands i ditt medlemskap. Det innebär att vi täcker kostnaden för din betalda självrisk, upp till 10 000 kr per år, vid en större skada eller stöld när du hyr bil utomlands från en auktoriserad utnhyrningsfirma.

Det gäller för alla personer, även i åldern 18–24 år förutsatt att de får hyra bil på platsen.


 Bli medlem redan idag!


Vad innebär Hyrbil utomlands?

Vi täcker kostnaden för den självrisk, upp till 10 000 kr per skada, du tvingas betala vid en större skada eller stöld när du hyr bil utomlands från en auktoriserad biluthyrare.

Det innebär att om du får en skada på din hyrbil som blir så pass kostsam att hyrbilsföretagets försäkring träder in och tar kostnaden, kommer du att få betala en självrisk. Denna självrisk kan variera i pris. Det är därför viktigt att du redan när du tecknar ditt hyrbilsavtal tar reda på hur hög den är. Vi går in och täcker upp till 10 000 kronor av denna självrisk. Är självrisken på 9 000 kr eller 10 000 kr fungerar det utmärkt och vi täcker hela kostnaden.  Skulle självrisken däremot vara på till exempel 12 000 kr, täcker vi 10 000 kr och du får själv betala 2000 kr.

Det betyder också att det är hyrbilsförsäkringens villkor för vilka skador som den täcker, som avgör om försäkringen med självrisk tas i bruk.

Skillnaden mot den självriskeliminering som hyrbilsföretagen gärna ser att du tecknar extra, till en relativt hög kostnad, är att den oftast täcker hela självrisken oavsett hur hög den är. Ibland täcker en sådan försäkring även skador, ofta plåtskador, vars kostnader inte kommer upp till självriskkostnaden.

Vi går inte in och ersätter kostnader som är lägre än självrisken eftersom hyrbilsföretagets försäkring med självrisk då inte aktiveras.

Du får själv avgöra om du hellre vill ta kostnaden för hyrbilsföretagets självriskeliminering, och vara helgarderad, eller om du nöjer dig med den självriskreducering som utan kostnad ingår i ditt medlemskap.

Gäller det oavsett bilförarens ålder?

Tillägget gäller alla, även personer i åldern 18–24 förutsatt att de får hyra bil på platsen.

Vilka länder omfattas?

Gäller i hela världen, utom i Sverige, när du hyr bil från en auktoriserad uthyrningsfirma.

När börjar tilläggen gälla?

Tilläggen gäller från 1 oktober 2018. 

 

Läs mer om vår andra nyhet Vilthjälp 


 

Försäkringsvillkor 2018-10-01

Skadeanmälan (du behöver logga in)