Vi arbetar ständigt för att förbättra medlemskapet och för att göra det lyssnar vi på önskemål från våra medlemmar. Många har råkat ut för höga kostnader för självrisken efter kollision med vilt eller när man har hyrt bil på utlandssemestern. Vi har nu möjlighet att erbjuda självriskreducering som tillägg i medlemskapet.

Vad innebär Vilthjälp?

Vi täcker kostnaden för din betalda självrisk, upp till 10 000 kronor per år, vid viltolycka. Gäller helförsäkrade personbilar klass I, lätt lastbil, motorcykel eller husbil med maximal totalvikt 4 500 kg som inte används i yrkesmässig trafik eller i annan näringsverksamhet

Vilthjälp gäller fordon registrerat på privatperson.

Det gäller allt anmälningspliktigt vilt plus ren.

Gäller hela Gröna Kortet-området (EU, EES, Marocko, Azerbajdzjan, Iran, Tunisien, Ryssland).

Anledningen till att vi har tagit fram Vilthjälp är att antalet viltolyckor har ökat med över 30 procent under de senaste sju åren. Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Främst har kollisioner med vildsvin ökat, olyckor som innebär stora kostnader för bilägare.

Vad innebär Hyrbil utomlands?

Vi täcker kostnaden för den självrisk, upp till 10 000 kr per skada, du tvingas betala vid en större skada eller stöld när du hyr bil utomlands från en auktoriserad biluthyrare.

Det innebär att om du får en skada på din hyrbil som blir så pass kostsam att hyrbilsföretagets försäkring träder in och tar kostnaden, kommer du att få betala en självrisk. Denna självrisk kan variera i pris. Det är därför viktigt att du redan när du tecknar ditt hyrbilsavtal tar reda på hur hög den är. Vi går in och täcker upp till 10 000 kronor av denna självrisk. Är självrisken på 9 000 kr eller 10 000 kr fungerar det utmärkt och vi täcker hela kostnaden. Skulle självrisken däremot vara på till exempel 12 000 kr, täcker vi 10 000 kr och du får själv betala 2000 kr.

Det betyder också att det är hyrbilsförsäkringens villkor för vilka skador som den täcker, som avgör om försäkringen med självrisk tas i bruk.

Skillnaden mot den självriskeliminering som hyrbilsföretagen gärna ser att du tecknar extra, till en relativt hög kostnad, är att den oftast täcker hela självrisken oavsett hur hög den är. Ibland täcker en sådan försäkring även skador, ofta plåtskador, vars kostnader inte kommer upp till självriskkostnaden.

Vi går inte in och ersätter kostnader som är lägre än självrisken eftersom hyrbilsföretagets försäkring med självrisk då inte aktiveras.

Du får själv avgöra om du hellre vill ta kostnaden för hyrbilsföretagets självriskeliminering, och vara helgarderad, eller om du nöjer dig med den självriskreducering som utan kostnad ingår i ditt medlemskap.

Tillägget gäller alla, även personer i åldern 18–24 förutsatt att de får hyra bil på platsen.

Gäller i hela världen, utom i Sverige, när du hyr bil från en auktoriserad uthyrningsfirma.

Tilläggen gäller från 1 oktober 2018.

Försäkringsvillkor 2018-10-01