Servicekortet intygar att du har reseskydd i din hemförsäkring

Kvinna sitter vid pool med stråhatt.

Visa upp ditt servicekort vid läkarbesök, och kom ihåg att spara kvitton på alla utlägg som du vill ha ersättning för.

För att beställa servicekort kontakta oss i god tid på 077–440 60 61 eller
m-forsakring@msverige.se. Servicekortet utfärdas för den tid som försäkringen är betald hos M Försäkring.

Här kan du själv skriva ut ditt servicekort för de första 45 dagarna


Sammanfattning av hur din försäkring gäller vid utlandsresa (för fullständig information se våra villkor)

Reseskyddet gäller:

 • För dig som är försäkringstagare och för din make/maka, sambo och era barn.
 • Under resans 45 första dagar.
 • I hela världen.
 • För dig under resa som du företar i egenskap av privatperson.
 • Aldrig under tjänsteresa.

Här är några exempel på vad som ingår i reseskyddet

 • Läke -och resekostnader i samband med olycksfall eller sjukdom
 • Ersättning för outnyttjad resekostnad
 • Överfall, rån, personskada
 • Stöld
 • Förseningskostnader
 • Resestartskydd
 • Merkostnad för hemresa om något allvarligt hänt hemma

Europeiskt sjukförsäkringskort

Beställs via Försäkringskassan och det ger dig rätt till sjukvård i andra EU / EES-länder. Alla som är med på resan måste ha ett EU-kort, även barn. Beställ dessa i god tid. Försäkringskassan anger leveranstid upp till 10 dagar.

Här kan du hitta fler tips och bra saker att tänka på inför din utlandsresa.