Här har vi samlat vanliga frågor vi får om M Väghjälp.

Hittar du inte svaret här så ring M Sveriges medlemsservice 020-21 11 11 eller mejla service@msverige.se.Allmänna frågor om M Väghjälp

Försäkringen gäller för högst två tillfällen per försäkringsperiod (vilken motsvarar medlemskapsåret).

Vid nyteckning gäller försäkringen med en kvalificeringstid på 3 dagar från försäkringens tecknande. Det innebär att försäkringsskyddet vid nyteckning börjar gälla efter tre dagar.

Ring Riksförbundet M Sveriges larmcentral på telefonnummer: 020-91 11 11.

Vid resa utomlands ring +45 70 10 50 50 (SOS International i Köpenhamn).

Ja, anspråk på kostnadsersättning ska göras så snart som möjligt efter inträffad skada. Vid skadeanmälan ska de handlingar som behövs för att kunna bedöma rätten till ersättning bifogas, till exempel:

  • kvitto på betald självrisk eller ersättningsbesked från fordons-försäkringsbolaget där avdragen självrisk framgår,
  • andra handlingar som kan vara av betydelse för bedömningen av skadan.

Vi har försökt att skapa Sveriges bästa väghjälp, och vi tycker att vi har lyckats! M Väghjälp täcker nu även driftstopp för påkopplat släp/husvagn, med hjälp på plats och bärgning.

Det ingår även en nyckelförsäkring, sanering av tank vid feltankning samt en bilreseförsäkring (bilreseförsäkringen kostar hos våra konkurrenter ca 120 kr/vecka) Förutom detta ingår även en självriskreducering för hyrt fordon (bil, båt, moped, mc, moped och cykel).

Den gamla väghjälpen upphör i sin nuvarande form. Din väghjälp uppgraderas automatiskt till den nya väghjälpen vid förnyelse.

M Väghjälp gäller för dig som är medlem och folkbokförd i Sverige.

Försäkringen omfattar det fordon vars registreringsnummer anges i försäkringsbeviset och som ägs av försäkringstagaren i egenskap av privatperson.

M Väghjälp gäller för det fordon vars registreringsnummer anges i försäkringsbeviset, oavsett vem som kör fordonet.

Bilsemesterpaketet gäller för alla familjemedlemmar som är folkbokförda på medlemmens adress.

Försäkringen gäller i de europeiska länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet samt vid färd mellan dessa länder.

Vilka länder som ingår i Gröna kort-systemet framgår av https://www.tff.se/sv/Utland/Resa-utomlands-med-egen-bil/

Ja, du kan ha en väghjälp för varje bil, lätt lastbil, husbil, veteranbil och MC som du äger.

För fordon 1 kostar M Väghjälp 365 kr per år. Vill du lägga till ytterligare väghjälpar, betalar du 288 kronor per fordon.

Kontakta oss på 020-21 11 11 för att ändra registreringsnummer eller mejla till m-forsakring@msverige.se

För att väghjälpen ska gälla fullt ut med hjälp på plats och bärgning, måste bilens ägare vara medlem i M Sverige och ha tecknat M Väghjälp för bilen.

Om du själv har M Väghjälp gäller försäkringen Bilsemesterpaketet oavsett vilken bil du kör. Om bilen råkar ut för driftstopp kan du få ersättning för att komma ikapp resan, hyrbil, hotell, förbetalda evenemang som ni missar m.m.

Som en konsumentorganisation bör M Sverige ha den bästa och mest prisvärda vägassistansen på marknaden.

Den gamla väghjälpen hade inte förbättrats på många år, därför var det dags att göra något. Vi tycker att vi har lyckats med målet att skapa Sveriges bästa väghjälp!Frågor om assistans

Ja, din elbil bärgas till närmaste laddstolpe.

Ja, din gasbil bärgas till närmaste påfyllningsstation vid bränslestopp.

Fordonet måste vara påställt och godkänt att framföras i trafik samt minst halvförsäkrad.

Nej, det krävs att du har momentet räddning i din bilförsäkring och den ingår först när du har minst en halvförsäkring.

Ja, försäkringen gäller även för tillkopplat släpfordon som tillsammans med det försäkrade dragfordonet har en sammanlagd totalvikt på högst 4 250 kg.

Du kan använda dig av M Väghjälp vid följande tillfällen: punktering, drivmedelsbrist, starthjälp, provisorisk reparation, låsöppning samt bärgning till närmaste verkstad.

Ring vår Larmcentral 020-91 11 11 så får du hjälp. Försäkringen ersätter kostnader för låsöppning, som kan utföras på plats, till följd av inlåst, defekt eller förlorad nyckel.

Du kan använda M Väghjälp vid två tillfällen per medlemsår.

En provisorisk reparation kan utföras på plats under förutsättning att det bedöms som praktiskt möjligt och att arbetet inte beräknas ta mer än en timme.Frågor om bilresepaketet

Ja, försäkringen hjälper dig att komma i kapp resan om något oförutsett inträffar så att du missar inbokad färja, hotell eller campingplats.

Är det inte möjligt att ansluta till resan eller om du förlorar mer än halva den planerade restiden, lämnas ersättning för förstörd resa i relation till resans pris.

Högsta ersättningsbelopp: 5 000 kr per försäkrad och högst 25 000 kr per familj.

Blir du sjuk under din semester eller råkar ut för ett olycksfall och därmed inte kan delta i den förbetalda aktiviteten så ger försäkringen dig ersättning för kostnaden.

Skulle din sjukdom/skada vara så allvarlig att du enligt läkarintyg behöver vård och tillsyn av en medresenär kan ersättning för outnyttjad aktivitetskostnad även lämnas till försäkrad medresenär.

Om du drabbas av driftstopp på din bil som gör att du missar din förbokade aktivitet, ersätter försäkringen kostnaden.

Högsta ersättningsbelopp är 2 000 kr/försäkrad och 10 000 kr/familj.

Ja, försäkringen gäller om du får inbrott i din privata bostad under tiden du är på semester.

Försäkringen ersätter självrisken i din hem/villaförsäkring med upp till 5 000 kr.

För att din son ska omfattas av väghjälpens kompletterande bilsemesterpaket, måste han själv bli medlem för att kunna ta del av försäkringsskyddet samt teckna en väghjälp.

Försäkringen omfattar tillhörande familjemedlemmar som är folkbokförda på medlemmens adress.

Med familjemedlem menas make/maka/registrerad partner/sambo samt deras egna barn, fosterbarn och arvsberättigade barn under 23 år.

Ja, om er dotter skulle bli akut sjuk och inte kan gå på Disneyworld får ni pengarna tillbaka för hennes biljett. Ersättning lämnas också till en av morföräldrarna om han/hon är medlem i M Sverige.

M Väghjälp gäller i 45 dagar räknat från dagen ni lämnade er bostad i Sverige.

Ni behöver teckna en separat tilläggsförsäkring som gäller från dag 46. Ta kontakt med M Försäkring.

Ja, om bilen drabbas av plötsligt driftstopp får din fru hjälp på plats eller bärgning.

Gör det att hon missar utflykten till Lofoten och inte kostnadsfritt kan avboka hotellboendet och anmälningsavgiften till fisketävling kan ni få ersättning upp till 5 000 kr för dessa kostnader.

Kan din fru hinna fram i tid genom att hyra bil, kan kostnaden för hyrbilen ersättas upp till 5 000 kr. Skicka kvitto och kopia på hyresavtal till oss.

I M Väghjälp ingår självriskreducering upp till 10 000 kr om du hyr bil av auktoriserad uthyrare i Sverige och resten av världen.

Skicka in kopia på ditt hyresavtal och kvitto på betald självrisk och en eventuell skaderapport så täcker vi 10 000 kr av din kostnad. Resterande belopp får du betala själv.

I M Väghjälp ingår självriskreducering/ reparationskostnad upp till 10 000 kr om du hyr bil av auktoriserad uthyrare i Sverige och resten av världen.

Skicka in kopia på ditt hyresavtal och kvitto på betald kostnad och en eventuell skaderapport så ersätter vi dina utlägg.

I M Väghjälp ingår självriskreducering upp till 10 000 kr om du hyr bil av auktoriserad uthyrare i Sverige och resten av världen.

Du bör kontrollera hur hög självrisken är och vad som ingår i villkoren för hyrbilsföretagets tilläggsförsäkring samt vilka skador som undantas för att kunna avgöra om en tilläggsförsäkring behövs.

M Väghjälp täcker reparationskostnader upp till 10 000 kr. Skicka in kvitto, kopia på hyresavtalet och eventuellt andra dokument du har fått i samband med händelsen till oss.

Ja, ni kan få ersättning via M Väghjälp. Skicka in kvitton för hyrbil och färjebiljett till oss.

M Väghjälp ersätter upp till 5 000 kr/per försäkrad person. Om dina vänner har M Väghjälp kan de också skicka in begäran om ersättning.

Det försäkringen ersätter är den missade aktiviteten (LIDO/biljetter).

Övriga merkostnader som uppstår pga. sjukdom, ska täckas av medlemmens resevillkor i hemförsäkringen.

Vidare täcker denna försäkring Kompletterande Bilsemesterpaket, om det blir en självrisk på omfattad skada i hemförsäkringen.