Här har vi samlat vanliga frågor vi får om våra försäkringar. Hittar du inte svaret här så ring 077-440 60 61 eller mejla oss: m-forsakring@msverige.se.


Allmänna frågor 

För att kunna teckna försäkringar hos oss måste du vara medlem i M Sverige. Våra försäkringar och villkor är speciellt framtagna för dig som är medlem hos oss.

Du får 10 % rabatt på hushållets alla försäkringar (förutom olycksfallsförsäkring) om du har din bil försäkrad hos oss.

Du kan välja mellan att betala dina försäkringar med faktura halvår eller helår. Eller med autogiro, månad, halvår eller helår utan extra kostnad.

Enligt distansavtalslagen har du alltid rätt att ångra ditt försäkringsköp inom 14 dagar. Om du ångrar dig så är det bara att ringa eller skriva till oss och meddela detta. Om du redan betalt försäkringen får du självklart tillbaka den del av premien som inte redan är förbrukad, det vill säga med avdrag för den tiden som försäkringen redan varit gällande.

 

Personbilsförsäkringar

Ett grönt kort är ett bevis på att du har en gällande trafikförsäkring i Sverige. Vissa länder kräver att du medför grönt kort, saknar du detta tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen. Här kan du beställa grönt kort om du har din bil försäkrad via M Sverige. För att vi ska kunna utfärda ett Grönt Kort, krävs det att din försäkring redan är betald för den tid du ska ut och resa.

Nej, de uppgifterna får vi automatiskt av Transportstyrelsen.

Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen så behöver du inte betala trafikförsäkringen. Då betalar du bara för en avställningsförsäkring (också kallad garageförsäkring). Avställningsförsäkring får du automatiskt hos M Försäkring men du kan välja bort den, kontakta oss så ordnar vi det. Är bilen endast trafikförsäkrad så avslutas försäkringen vid avställning.

När ägarbytet registreras hos transportstyrelsen sägs bilförsäkringen upp automatiskt. Finns det pengar kvar från den inbetalda försäkringsperioden återbetalar vi dessa. Meddela oss ditt kontonummer så sätter vi in dem åt dig.

Trafikförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning till de som skadas av oförsäkrade, okända eller utländska fordon. Det är därför de tar in en avgift av bilägare som inte har en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag. Om du har fått en faktura från dem så är det på grund av att du har bilen i trafik (ej avställd) och ingen gällande trafikförsäkring.

Den 1 juli 2007 beslutade Sveriges riksdag att införa en skatt på trafikförsäkringspremien. Syftet med den nya skatten är att tydligare koppla skaderisken till kostnaden att färdas i trafiken. Ägare till exempelvis sportbil eller motorcykel anses ha ett högre riskbeteende och kommer därför att få betala mer än lågrisktrafikanter. Syftet är alltså att skatten ska styra mot en ökad trafiksäkerhet. Kostnaderna för sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning som är relaterade till trafiken ska betalas av trafikförsäkringssystemet och inte som förr från socialförsäkringssystemet.

Nej, avställningsförsäkringen gäller endast i Sverige. Tänk också på att bilförsäkringen gäller i max 182 dagar vid utlandsvistelse.

Fordonet får vistas utomlands max 182 dagar i sträck.

 

Hem & villaförsäkringar samt fritidshus

Flyttar du till annan ordinarie bostad under försäkringstiden, gäller försäkringen upp till 30 dagar på båda ställena räknat från tillträdesdatum enligt hyreskontrakt eller liknande.

Både i vår villaförsäkring och fritidshusförsäkring ingår skadedjurssanering. Kontakta vår samarbetspartner Anticimex AB på 08-517 633 00, eller via deras hemsida, www.anticimex.se

Att det inte finns någon beloppsgräns för högsta ersättning. Men enligt våra värderings- och ersättningsregler gör vi avdrag för ålder och slitage på olika byggnadsdelar.