Vår personbilsförsäkring ger dig ett bra försäkringsskydd. Välj en självrisknivå som passar dig. Tecknar du din bilförsäkring hos oss så får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar.


Några av fördelarna med vår bilförsäkring:

 • Allrisk ingår nu i halvförsäkringen.
  Den gäller till exempel om du har fått en plötslig skada på inredningen, tappat bilnyckeln eller råkat tanka fel.
 • Du kan välja den självrisknivå som passar dig.
 • Krisförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring utan självrisk.
 • Möjlighet att lägga till vårt Pluspaket:
  - Hyrbil med ersättningsbil upp till 60 dagar.
  - Trafikolycksfall för alla i bilen.
  - Självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

Vår bilförsäkring omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov.

 • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskin samt allrisk och rättsskydd.
 • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse.

Beräkna din premie

Autogiromedgivande
Anmäl skada direkt på webben här

Förköpsinformation personbil
Produktdatablad/IPID
Fullständiga villkor motorfordon 200201
Fullständiga villkor personbil 170101

 

För personlig service är du välkommen att kontakta M Försäkrings kundservice.

M Sverige Försäkring AB
Box 23
844 21 Hammarstrand
Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se
Organisationsnummer: 556555-1974