Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för både dig själv och din bil. Teckna bilförsäkringen hos oss så får du 10 % rabatt på alla hushållets försäkringar. Endast för medlemmar.

Pappa och dotter tvättar bil.

6 fördelar med vår bilförsäkring:

 • Vi bjuder på en nyckelförsäkring om du tecknar en hel- eller halvförsäkring för din bil.
 • Du kan välja den självrisknivå som passar dig och din personbil.
 • Skydd mot feltankning (t.ex. diesel i bensinbil) ingår om din bil omfattas av maskinskadeförsäkringen.
 • Krisförsäkring ingår i både halv- och helförsäkring.
 • Maskinskadeförsäkring utökad till 10 år.
 • Hyrbilsförsäkring med ersättningsbil utökad till 60 dagar.

Beräkna din premie


Oavsett vilken omfattning du väljer på din bilförsäkring har du alltid ett bra skydd. Här ser du vad som ingår i de olika bilförsäkringarna.

Trafikförsäkring

En försäkring som täcker personskador i den egna bilen samt skador som du orsakar på annans egendom. Denna försäkring är obligatorisk för alla svenskregistrerade bilar i trafik.

En trafikförsäkring passar dig som har en äldre, billigare bil som har gått många mil. Kom ihåg att om du bara har en trafikförsäkring så ingår ingen rättsskyddsförsäkring. Hamnar du i en rättstvist får du då ingen ersättning för dina omkostnader. Du har heller ingen räddningsförsäkring och måste själv bekosta bärgning vid en eventuell olycksplats.

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring och delkasko – som innebär skydd mot stöld, brand, glas, räddning (bärgning) och rättsskydd.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår trafikförsäkring, delkasko och vagnskadeförsäkring. Vagnskada ersätter yttre skador på din bil om du krockar och du är vållande, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse. Nya bilar har ofta en treårig vagnskadegaranti från leverantören, då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

 • Reducera skadegörelse 
 • Reducera djurkollision 
 • Allrisk bil 
 • Trafikolycksfall
 • Hyrbil

Villkor personbil

Sammanfattning villkor / för -och efterköpsinformation för personbil 
Fullständiga villkor för personbil
Fullständiga villkor motorfordon 200201

Skadeanmälan

Anmäl skada direkt på webben här

Motorfordon
Brand/maskinskada
Singelolycka 
Stöldskada

Övrigt

Autogiromedgivande


Tänk på att det är den faktiska ägaren till bilen som även måste vara försäkringstagare för att försäkringen skall gälla.

För personlig service är du välkommen att kontakta M Försäkrings kundservice.

M Sverige Försäkring AB
Box 23
844 21 Hammarstrand
Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se
Organisationsnummer: 556555-1974