Vi försäkrar husbilar med en totalvikt upp till 4500 kg. Vår husbilsförsäkring är en årsförsäkring. Tecknar du din bilförsäkring hos oss får du 10 procent rabatt på alla hushållets försäkringar.

Beräkna din premie

 

Några av fördelarna med vår husbilsförsäkring:

 • Årsförsäkring – priset beräknas efter säsong. Du slipper meddela oss när du ställer av och på.
 • Du kan välja den självrisknivå som passar dig.
 • Allrisken ingår i halvförsäkringen och inkluderar otursskada på inredning, nyckelförsäkring samt sanering av tank.
 • Maskinskada är nu utökad till 10 år och 12 000 mil.
 • Du har en fast självrisk om du måste byta ruta. Lagningen är gratis!
 • Kris, Ansvar samt Semesteravbrott ingår och gäller utan självrisk.
 • Möjlighet att lägga till trafikolycksfall samt självriskreducering vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.
 • Har du helförsäkring (vagn) så ingår vattenskada

Vår husbilsbilförsäkring omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen. I övrigt kan du anpassa försäkringen efter dina behov. Vi försäkrar husbilar med en totalvikt på upp till 4500 kg.

  • Halvförsäkring ger skydd mot stöld, brand, glas, räddning, kris, maskin, semesteravbrott, ansvar samt allrisk och rättsskydd.
  • Helförsäkring (vagnskada) som ersätter yttre skador på din bil om du krockar, kör i diket, kör på vilt eller råkar ut för skadegörelse.


Autogiromedgivande
Anmäl skada direkt på webben här


Förköpsinformation husbil
Produktdatablad/IPID
Fullständiga villkor motorfordon 200201
Fullständiga villkor för husbil 150401

 


För personlig service är du välkommen att kontakta

M Försäkrings kundservice: 

M Sverige Försäkring AB
Box 23
844 21 Hammarstrand
Telefon: 077-440 60 61
E-post: m-forsakring@msverige.se
Organisationsnummer: 556555-1974