Både rena elbilar och laddbara hybrider ökar i antal. För många kan den räckvidd en elbil erbjuder vara tillräckligt för de dagliga behoven, men även en laddhybrid kan fungera för den som är duktig på att utnyttja potentialen i batteriet. Kanske går det att ladda både hemma och på jobbet?

Oavsett om det gäller en laddhybrid eller en ren elbil innebär långsam laddning ofta det lägsta priset. Vid en publik snabbladdarstation som laddar "80 procent på 30 minuter" kan priset för samma mängd energi vara mångdubbelt högre, bara för att det går väldigt snabbt att ladda.

Under en resa kan det förstås vara bra, men att kunna ladda långsamt hemma är ofta mest fördelaktigt.

Bra med laddbox

Har du köpt en ny laddbar bil? Vanligtvis har återförsäljaren, ofta via bilmärkets generalagent, upphandlat möjligheten att mot en extra kostnad få en laddbox monterad i garaget, carporten eller utomhus, för att kunna ladda bilen smidigare och med bättre säkerhet.

Har du köpt en begagnad bil finns liknande upplägg. Många bilar har idag en typ 1 eller typ 2-kontakt.

Läs mer om de olika kontakterna här

Läs mer: Vilken laddbox ska jag välja?

Söka bidrag för installationen?

För att underlätta utbyggnaden av infrastruktur för hållbara transporter, ger Naturvårdsverket bidrag både till företag, föreningar och privatpersoner.

Länk till Ladda bilen-bidrag

Privatpersoner kan söka stöd för upp till halva kostnaden, dock max 10 000 kr, för montering av en laddbox hemma.

  Visst går det att ladda bilen från ett vanligt vägguttag. Men vid mer kontinuerligt brukande är det rekommenderat att montera en fast box med rätt kontakt för den aktuella bilen.
  Det är också viktigt att försäkra sig om att fastighetens elsystem klarar den långvariga påfrestning som laddningen kan innebära.
  Dessutom kan det uppstå fel i bil eller laddning som husets vanliga jordfelsbrytare inte kan registrera. Rådgör med en elektriker om vad som är rätt utrustning för ditt hushåll och din bil.
  Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga vägguttag.
  Det förekommer rapportering i media att det finns en risk att hemförsäkringen inte täcker fullt ut vid eventuell skada ifall ett fordon laddats utan "lämpligt installerad laddbox". Det behöver inte vara så, i en villaförsäkring finns följande allmänna aktsamhetskrav:
 • Följ föreskrifter som finns i lag eller som meddelas av myndighet
 • Följ bruksanvisningar och föreskrifter meddelade av producent eller leverantör av produkt
 • Ta hand om din egendom med normal aktsamhet och omsorg så att skada så långt möjligt förhindras
 • Följ föreskrift om brandskydd som finns i lag eller som meddelas av myndighet
 • Se till att tillverkares, leverantörs eller installatörs anvisningar för installationer, skötsel och underhåll följs
 • Se till att installationer och montering utförs fackmässigt och att tillverkarens anvisningar för montering, skötsel och underhåll följs
 • Nedsättning av försäkringsersättningen kan bli aktuellt i det fall en föreskrift inte följs.

Vanlig sladd kan vara okej under vissa förutsättningar.
De flesta bilmodeller levereras från fabrik med en sladdvinda för bruk i vanligt jordat uttag, ofta räcker en 10A-säkring även om laddningen blir ganska långsam.
Ett fåtal av de bilmodeller som finns på marknaden går inte att snabbladda. Då kan fördelarna med en kraftigare laddbox vara små. Fastighetens elsystem måste förstås vara enligt den standard som krävs, även om laddpunkten skulle vara av enklare utförande.

Det finns olika faktorer att väga in i beslutet om vilken tid som lämpar sig bäst för laddning. Till exempel kan det vara bra att ta reda på om elpriset är lägre under en viss tid på dygnet.
Om bilen används varje dag vid ungefär samma tid kan det vara fördelaktigt att styra laddningen så att batteriet uppnår full kapacitet nära inpå att resan startar. Då kan batteriet uppnå sin arbetstemperatur redan under laddningen, vilket kan innebära något mindre förluster för detta i samband med att körningen inleds.