Vilken kontakt behöver du, och är sladden tillräckligt kraftig för snabbladdning?

Det finns flera olika typer av kontakter. Den vanligaste laddpunkten i Sverige har en Typ 2-kontakt. Dessa står för ungefär 80 procent av det totala antalet publika laddpunkter. 

Förutom rätt kontakt kan olika sladdar vara olika tjocka – alla är till exempel inte anpassade för snabbladdning. Kolla vad som gäller för din bil, din sladd, och där du ska ladda din bil.

Här kan du ta del av statistik över Sveriges laddinfrastruktur.

I enstaka fall går det att använda en adapter. Läs noga i instruktionsboken eller kontakta en representant för bilmärket och fråga.

Typ 1 –Vanlig i asiatiska bilmodeller, men ovanlig i Europa. Av detta skäl är uttaget ovanligt även på svenska laddstationer. Styrkan är upp till 7.4 kW (230V, 32A).

 

Typ 2 – Ett trefasuttag som är mycket vanligt förekommande i Europa. I privata laddpunkter är styrkan vanligtvis upp till 22 kW. I publika laddstationer kan den vara hela 43kW (400V, 63A, växelström). Majoriteten av laddstationerna i Europa är utrustade med en typ 2-kontakt. I Sverige har 80 procent av de publika laddstationerna en sådan kontakt. 

 

CCS, Combined Charging System – Kontakten kombinerar två typer av laddning och stödjer både växel- och likström upp till 170kW, men det faktiska värdet ligger sällan över 50 kW. 

 

CHAdeMO –Ett system för snabbladdning som främst utvecklats i Japan. Styrkan är upp till 50 kW.

 

Tesla –Använder en modifierad typ 2-anslutning. De flesta Teslabilar marknadsförs med ständigt kostnadsfri laddning via företagets egen laddinfrastruktur.