Många tror att el är framtidens energibärare. En elmotor har betydligt högre verkningsgrad än en konventionell förbränningsmotor. El kan produceras på olika sätt. Förnyelsebar elproduktion kan komma från vattenkraft, biobränsle och vindkraft. Men även fossila källor kan användas, med betydligt lägre klimatnytta.

AC betyder Alternating Current, växelström. Växelström är det som finns i det vanliga elnätet. Vid elbilsladdning sker vanligtvis en omvandling i bilen eftersom dess elmotor använder sig av likström.

Ström mäts i enheten ampere (A). Ström är elektriska laddningar som rör sig. Det kan till exempel vara elektroner som ständigt hoppar från atom till atom i en kopparledning.

Ett engelskt begrepp som generellt beskriver bilar utan förbränningsmotor, alltså en elbil som inte har någon annan energikälla än batterier.

Bil med bränsleceller som drivs med vätgas. Den kan tankas direkt med vätgas eller med metanol som har omvandlats till vätgas. Utsläppen består mest av vattenånga, om vätgas används.

Direct Current, likström. Elbilens motorer drivs oftast med likström. Det kan finnas fördelar med att också ladda själva bilen med likström, men då krävs en särskild laddare som omvandlar växelströmmen i elnätet.

Bilar som inte har någon förbränningsmotor. De har enbart en elmotor och bilen kan bara köras på el.

En hybridbil är ett fordon med två drivsystem. En eller flera elmotorer och en förbränningsmotor. Kan ta tillvara på energi från inbromsning (retardationskraft) för att ladda batteriet, vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp, särskilt i stadstrafik. Se också Plug-in-hybrid.

kWh (kilowattimme) – är en enhet för energi. Storleken på batteriet och bilens förbrukning anges i kWh.

kW (kilowatt) – är en enhet för effekt. Anger mått på laddarens effekt och hastighet. Snabbare laddning = högre siffra.

Ett samlingsnamn som omfattar både rena batteribilar, dvs. en bil med batteri som laddas från nätet och som saknar förbränningsmotor, och hybridbilar som laddas med sladd.

Det finns olika begrepp som alla beskriver i princip samma sak. En laddstation kan ha flera laddpunkter. En laddstolpe är vanligtvis detsamma som en laddstation, denna kan alltså ha en eller flera laddpunkter. Det är inte alltid möjligt att ladda fler bilar samtidigt i samma laddpunkt, även om bilarna använder olika kontakter.

Ett mått på laddningen avseende storleken på energin och snabbheten. Mäts i kW.

Ett kompletterande system som via laddboxen reglerar ut-effekten efter behov. Många energiförbrukare som är igång samtidigt, eller som belastar samma fas kan göra att säkringen löser ut. Vid installation av laddbox brukar elektrikern mäta belastningen och göra inkopplingen på ett sätt som minimerar risken, men i vissa fall kan en lastavkänning tillföra extra tillförlitlighet.

Den typ av batteriteknik som används i elbilar. Batteriet har flera fördelar, även om forskning för att öka energiinnehåll och förbättra batterier pågår konstant.

Som det låter, en mild form av hybrid. Ofta mycket mindre effektiv än en vanlig hybridbil. En mildhybrid innebär ofta att bilens vanliga motor utrustas med en kraftigare generator, som i vissa körlägen omvandlas till en elmotor som hjälper till med en mindre mängd extra kraft till bilmotorn. Bilen kan inte köras på enbart el, systemet har heller ingen möjlighet att ta tillvara någon större mängd energi, utan är mer en åtgärd för att få bilar med höga avgasutsläpp att klara gränsvärdet för koldioxid.

Det här är den mest förekommande typen av laddning. Sker ofta i anslutning till hemmet eller på arbetsplats och är ofta med vanlig hushållsel, 230V och 10A eller 16A. Hur lång tid laddningen tar beror bland annat på batteriets storlek. Ofta är laddeffekten 7,4 kW.

Förkortning av Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Se Plug-in-hybrid.

Kallas också laddhybrid. Ett elhybridfordon som kan laddas med sladd. Behöver inte alltid använda förbränningsmotorn. I marknadsföring anges bränsleförbrukningen som "viktad", ett resultat av en särskild körcykel. Den verkliga förbrukningen beror på hur ofta bilen laddas. Olika bilmodeller klarar olika lång körsträcka på enbart el.

Ett begrepp som beskriver hur långt en elbil kommer på en laddning. Ofta anges en räckvidd enligt en fastställd körcykel, exempelvis baserat på WLTP. Det kan ge en bra indikation vid jämförelse mellan olika bilar. Räckvidden kan variera beroende på körstil, väderförhållanden, fordonets last med mera.

Laddning som kan styras att ladda när belastningen på elnätet är låg eller när priset är mer fördelaktigt under dygnet, i de länder det är tillämpligt. Styrs ofta med en app.

För att ladda snabbt behövs särskilda snabbladdningsstationer, där laddningen har en effekt över 43 kW. En kWh är ofta dyrare vid en sådan station än vid mer långsam laddning.

Beskriver ett system där fordonets batteri kan användas som tillfällig kraftkälla som kan nyttjas som buffert vid hög belastning eller som säkerhet i exempelvis sommarstugan. Antalet tillgängliga helhetslösningar på marknaden är än så länge litet.

Engelskt ord för laddbox. Se ”Laddbox”.

Kan framställas av till exempel naturgas, metanol, biomassa eller elektrolys/spjälkning (sönderdelning med hjälp av elektricitet) av vatten. Används som drivmedel till bränsleceller eller förbränningsmotor. Utsläppen = vattenånga.