Handen på hjärtat – hur mycket tänker du på bilens startbatteri?

Så sköter du ditt batteri på bästa sätt

Batteriet startar bilen, ger ström åt elektronik och tändsystem, när bilen inte körs krävs ström för att underhålla motorns databoxar, klocka och larm. Skulle vi likna bilen vid en fabrik är batteriet vaktmästaren som tänder ljuset på morgonen, släcker det på kvällen för att sköta nattvakten innan det är dags att tända igen.

I bilen sitter det ett blysyrabatteri.

Batteritypen har funnits sedan mitten av 1800-talet och bygger på en elektrolytisk process mellan svavelsyra (utspädd med vatten) och blyplattor (elektroder) vilka är indelade i celler. I ett 12-volts startbatteri krävs sex celler. Ett välskött batteri håller länge, 6-8 år är inte ovanligt. Ett misskött batteri kan ge upp redan efter ett par tre år.

Bäst laddning – rena poler

Kontaktytorna mellan batteriets poler (plus och minus) och polskorna (bilens kablar) ska vara rena, borsta bort oxid med stålborste och smärgelduk. Smörj med polfett.

Använd batteriet!

Ett batteri trivs bäst när det används och slipper kraftiga urladdningar. Ett kraftigt urladdat batteri når relativt snabbt cirka 80 procents laddning, de sista 20 procenten tar dock tid. Det är inte säkert att det är fulladdat även efter ett 10-tal mils körning. För lång livslängd bör batteriet aldrig tappa mer än cirka 50 procent av kapaciteten. Används bilen sällan eller körs korta sträckor bör man använda batteriladdare med underhållsladdning. Behöver man fylla på vatten? Nya legeringsämnen i batteriets blyplattor har kraftigt minskat gasningen vid laddning. I och med detta försvinner i princip ingen vätska och batteriet behöver inte fyllas med destillerat vatten.

Vinterförvaring

Används inte bilen under vintern kan man med fördel lyfta ur batteriet. Ett dåligt laddat batteri riskerar att frysa sönder och i förlängningen spricka vilket kan ge frätskador på bilen. Ett lättare alternativ är att lyfta av minus-polens polsko, bilen blir strömlös och risken för att batteriet laddas ur minskar även om det finns viss självurladdning. Oavsett hur batteriet förvaras ska det gå in i vintervilan med full laddning.

Varför blir batteriet dåligt?

Varje gång batteriet laddas sliter det på blyplattornas legering, till slut kan batteriet inte bibehålla laddningen. I batterier som står med dålig laddning bildas blysulfat på blyplattorna (sulfatering) och batteriet håller inte laddningen. Sulfateringen kan stoppas genom att man laddar batteriet med låg ström under en längre tid, det finns laddare som motverkar sulfatering.

Behöver du byta batteri?

Titta på M Sveriges film och få alla tips du behöver!

För att se innehållet behöver du acceptera att marknadsföringscookies får användas.