Var finns närmaste laddstolpe, och vilken kontakt passar för uttaget i min bil? Här är M Sveriges tips och råd till dig som kör en laddbar bil.

Fler laddbara fordon i trafik

Både rena elbilar och laddbara hybrider ökar i antal. För många kan den räckvidd en elbil erbjuder vara tillräckligt för de dagliga behoven, men även en laddhybrid kan fungera för den som är duktig på att utnyttja potentialen i batteriet. Kanske går det att ladda både hemma och på jobbet? 

Precis som att köra snålt med eco-driving i en bil med förbränningsmotor kan det i en laddhybrid bli en sorts strävan att försöka använda den bränsledrivna motorn så lite som möjligt. Under en längre resa finns möjligheten att slippa laddstoppen och bara köra vidare, men då med fossilt drivmedel till hjälp.

Laddpunkt, laddstation eller stolpe?

Det finns olika begrepp som alla beskriver i princip samma sak.

  • En laddstation kan ha flera laddpunkter.
  • En laddstolpe är vanligtvis detsamma som en laddstation, denna kan alltså ha en eller flera laddpunkter.
Det är inte alltid möjligt att ladda fler bilar samtidigt i samma laddpunkt, även om bilarna använder olika kontakter.

Ha koll på kontakten

Det finns flera olika typer av kontakter. Den vanligaste laddpunkten i Sverige har en Typ 2-kontakt. Dessa står för ungefär 80 procent av det totala antalet publika laddpunkter. 

I enstaka fall går det att använda en adapter. Läs noga i instruktionsboken eller kontakta en representant för bilmärket och fråga.

Typ 1 - Vanlig i asiatiska bilmodeller, men ovanlig i Europa. Av detta skäl är uttaget ovanligt även på svenska laddstationer. Styrkan är upp till 7.4 kW (230V, 32A).

Typ 2 - Ett trefasuttag som är mycket vanligt förekommande i Europa. I privata laddpunkter är styrkan vanligtvis upp till 22 kW. I publika laddstationer kan den vara hela 43kW (400V, 63A, växelström). Majoriteten av laddstationerna i Europa är utrustade med en typ 2-kontakt. I Sverige har 80 procent av de publika laddstationerna en sådan kontakt. 

CCS, Combined Charging System - Kontakten kombinerar två typer av laddning, och stödjer både växel- och likström upp till 170kW, men det faktiska värdet ligger sällan över 50 kW. 

CHAdeMO - Ett system för snabbladdning som främst utvecklats i Japan. Styrkan är upp till 50 kW.

Tesla - Använder en modifierad typ 2 anslutning. De flesta Teslabilar marknadsförs med ständigt kostnadsfri laddning via företagets egen laddinfrastruktur.

Laddtiden varierar

Hur lång tid det tar att ladda varierar beroende på laddstationens prestanda. Hemma är det sällan något problem om bilen står och laddar över en hel natt, 8-10 timmar, men på resan är det smidigaste ofta en så kallad snabbladdare. Då kan en stor del av batteriet laddas på 1-2 timmar, eller i vissa fall kortare tid. 

Ofta en avgift

Det kostar vanligtvis en slant att parkera och ladda. På särskilt eftertraktade parkeringsplatser kan det totala priset för laddning och parkering vara relativt högt. Dessa platser ligger vid exempelvis flygplatser eller centralt i större städer.

De olika företag som tillhandahåller laddmöjligheten kan dessutom ha olika system för betalningen, vilket tyvärr gör resandet med laddbar bil mer komplicerat än vad det skulle kunna vara. Ibland krävs ett på förhand införskaffat kort, ibland är tjänsten mer smidig och betalas enkelt med till exempel mobiltelefonens hjälp.

 Enkelt uttryckt kan det beskrivas som att priset speglas av laddningens hastighet.

Med långsam laddning, kanske med samma styrka som i vägguttaget hemma, sker laddningen ofta billigt eller till och med gratis. Genom denna lösning erbjuder ibland även företag publik laddning, eftersom de ser dig som laddar som en potentiell kund för sitt utbud i övrigt.

En avancerad snabbladdare kostar mer att bygga. Det gör att priset för att köpa elkraft ifrån en sådan ofta blir högt. I kombination med en eventuell parkeringsavgift kan kostnaden ibland beräknas till flera kronor per mil. Under en längre resa kan sådan snabbladdning vara aktuellt främst av bekvämlighetsskäl. 

Parkeringsplats för extern laddning

På denna tavla anges plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Den används tillsammans med, under det vanliga P-märket för parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

Gatuparkering, publik laddstolpe.

Hitta laddplatser 

Det finns ett antal tjänster som gör det enklare att söka reda på närmaste laddstolpe. 

Statistik

Powercircle.org -  tillhandahåller diverse statistik för laddbara fordon i Sverige. Powercircle är elkraftbranschens intresseorganisation, och en sammanslutning för framtidsfrågor.