Privatleasing för konsumenter marknadsförs ofta som ett tryggt och ekonomiskt alternativ till att köpa bil med sedvanlig kredit. I verkligheten kan det dock se lite annorlunda ut. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på innan skriver på ett leasingavtal.

Ekonomi

Privatleasing marknadsförs ofta som ett mer ekonomiskt alternativ än att köpa bilen. Som konsument bör man dock inte ta för givet att så är fallet. I en del situationer finns inte någon egentlig ekonomisk fördel med att leasa istället för att köpa. I vissa fall kan det tvärtom bli något dyrare. Leasing är i grunden en upplåtelse- eller finansieringsform som i regel passar allra bäst för företag som kan dra av kostnaden i verksamheten och slipper belasta likviditeten.  

I vissa avtal förbehåller sig leasinggivaren rätten att när som helst ändra leasingavgiften, till exempel på grund av förändringar i leasegivarens egna kostnader. I en del avtal finns inte heller någon möjlighet för konsumenten att säga upp avtalet ens i händelse av att höjningen blir mycket stor. I en sådana fall får konsumenten falla tillbaka på allmänna avtalsrättsliga regler för att försöka ta sig ur situationen. Detta kan utveckla sig till en komplicerad situation som är svår att överblicka.  

Eftersom leasing juridiskt sett inte är en kredit, betalar du ingen ränta till leasingfirman. I stället betalar du hyra för det du leasar. Till skillnad från skuldräntan är hyran inte avdragsgill, vilket innebär att du inte får göra avdrag på skatten som du får göra för räntor som du betalar på ett lån. Detta måste förstås tas med i beräkningen när man jämför ekonomin mot ett vanligt kreditköp.

Om det garanterade restvärdet

En av de fördelar som ofta framhålls med privatleasing är att du har ett ”garanterat restvärde” och att du på grund av det inte skulle behöva stå för bilens värdeminskning. Men givetvis är värdeminskningen, som i realiteten är den allra största kostnaden för bilen, inte något som vare sig bilhandlaren eller leasinggivaren bjuder på.

Den finns medräknad i leasingavgiften och räkna med att leasinggivaren tagit höjd för eventuella fluktuationer på marknaden. Likadant är det med servicekostnader och försäkring om de ingår i leasingavgiften. Inte heller i detta sammanhang blir det alltså någon gratis lunch och konsumenten är den som till sist får stå för fiolerna.  

Inflexibilitet

Leasing är alltså en form av hyra och tecknas i regel för en viss tid, vanligen tre år. När de tre åren är slut är det ofta tänkt att bilen ska lämnas tillbaka eller lösas ut. Ett leasingavtal kan vara svårt att ta sig ur om man under den tid som avtalet löper av något skäl vill ändra sitt bilinnehav, till exempel till följd av ändrade förhållanden eller behov.

Leasetagaren är bunden av avtalet och kan i regel endast kliva av under särskilda omständigheter. Exakt vilka omständigheter det är kan variera mellan olika avtal. Vissa avtal saknar helt bestämmelser som ger konsumenten möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Ett sedvanligt kreditavtal har man som konsument däremot alltid rätt att lösa i förtid, vilket gör att bilen kan säljas och lånet lösas ifall behovet eller förutsättningarna för bilinnehavet förändras. Med ett leasingavtal sitter man i många fall fast tills avtalet löper ut.  

Konsumentskydd

Eftersom det i princip rör sig om hyra är det inte alltid helt klart i vilken utsträckning de konsumenträttsliga reglerna blir tillämpliga. Det finns nämligen ingen lag som handlar om just hyra av lösa saker. Det beror därför mycket på hur avtalet har utformats och om det slutliga syftet med leasingen är att leasetagaren ska bli ägare till bilen. Det är inte så att man som enskild leasetagare står utan konsumentskydd, men det är inte lika tydliga regler som vid vanligt köp. Om något går fel kan det därför visa sig vara betydligt mer komplicerat att ställa till rätta på rättslig väg än om saken hade gällt ett kreditköp.  

Tänk dig alltså för innan du bestämmer dig. Fundera över fördelar och nackdelar med att leasa i stället för att köpa. Efter noggrann fundering och genomgång av de olika alternativ som står till buds blir det lättare att finna den perfekta lösningen för dina behov.

Tänk på följande innan du skriver på leasingavtalet

  • Läs noga igenom avtalet innan du skriver under så du är fullt införstådd med alla skyldigheter du tar på dig och vilka möjligheter du själv har att frigöra dig från avtalet om dina förhållanden skulle förändras.

  • Räkna också efter om du verkligen kommer att spara något på att leasa i stället för att köpa bilen med vanligt lån.

  • Jämför noga kostnaderna mellan att köpa och äga en ny bil med vanlig kredit och att leasa motsvarande bil under tre år. Du kan ta hjälp av vår bilkostnadskalkyl.

  • Se till sist till att ha ordentliga garantier och försäkringar för bilen under hela leasingperioden.

  • Ta god tid på dig att fundera igenom alla för- och nackdelar med upplägget innan du bestämmer dig.