M Sveriges tekniske expert, Carl-Erik Stjernvall, visar hur man byter lampan själv.